Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Proceduri de prevenire a insolvenţei

Procedurile de prevenire a insolvenţei se aplică debitorilor aflaţi în dificultate financiară, adică debitorilor care, deşi execută sau sunt capabili să execute obligaţiile exigibile, au un grad de lichiditate pe termen scurt redus şi/sau un grad de îndatorare pe termen lung ridicat, ce pot afecta îndeplinirea obligaţiilor contractuale în raport cu resursele generate din activitatea operaţională sau cu resursele atrase prin activitatea financiară.

Organele care aplică procedurile de prevenire a insolvenţei sunt: 

  • instanţele judecătoreşti, prin preşedintele tribunalului sau, după caz, prin judecătorul-sindic
  • mandatarul ad-hoc, respectiv administratorul concordatar.

Creditorii participă la procedură în mod individual, în măsura permisă de drepturile aferente creanţei lor, precum şi în mod colectiv prin adunarea creditorilor şi reprezentantul creditorilor.

Debitorul participă la procedură prin reprezentanţii săi legali sau convenţionali.

Tribunalul în a cărui circumscripţie se află sediul principal sau sediul profesional al debitorului este competent să soluţioneze procedurile de prevenire a insolvenței.

Cererile referitoare la concordatul preventiv sunt de competenţa judecătorului-sindic.

Hotărârile pronunţate de preşedintele tribunalului sau de judecătorul-sindic, în aplicarea procedurilor de prevenire a insolvenței sunt executorii și pot fi atacate de părţi numai cu apel la curtea de apel, în termen de 7 zile, care se calculează de la comunicare, pentru absenţi, şi de la pronunţare, pentru cei prezenţi. 

Apelul nu este suspensiv de executare. Hotărârile curţii de apel sunt definitive.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.