Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Adunarea creditorilor concordatari

Adunarea creditorilor concordatari are următoarele atribuţii:

  • aprobă rapoartele administratorului concordatar privitoare la activitatea debitorului şi la îndeplinirea obligaţiilor asumate prin concordat
  • desemnează reprezentantul creditorilor
  • este titularul acţiunii în rezoluţiune a concordatului preventiv.

În cursul derulării procedurii, adunarea creditorilor concordatari poate fi convocată de administratorul concordatar, din oficiu sau la cererea creditorilor reprezentând cel puţin 10% din valoarea totală a creanţelor concordatare.

Adunarea creditorilor concordatari adoptă hotărâri cu majoritatea de voturi stabilită prin raportare la valoarea creanţelor creditorilor concordatari prezenţi. Votul creditorilor concordatari poate fi exercitat şi prin corespondenţă.

Şedinţa adunării creditorilor concordatari va fi organizată şi prezidată de administratorul concordatar. La adunările creditorilor concordatari va fi invitat şi debitorul.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.