Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Deschiderea procedurii concordatului preventiv

Cererile formulate în procedura concordatului preventiv se judecă în camera de consiliu, de urgenţă şi cu precădere, părţile fiind citate în termen de 48 de ore de la primirea cererii.

Părţile cu sediul în străinătate sunt citate prin mijloace rapide de comunicare, la sediul sau, după caz, la domiciliul ori reşedinţa cunoscut/cunoscută al/a acestora. În lipsă, citarea se face prin afişare la uşa instanţei.

În termen de 30 de zile de la numirea sa, administratorul concordatar elaborează, împreună cu debitorul, lista creditorilor şi oferta de concordat preventiv.

Oferta de concordat preventiv se notifică de către administratorul concordatar provizoriu creditorilor prin mijloace de comunicare rapidă şi care asigură posibilitatea confirmării primirii acesteia. Oferta de concordat preventiv va fi depusă în dosarul cauzei şi se depune la grefa tribunalului, unde va fi înregistrată într-un registru special. Despre depunerea şi notificarea acesteia se face menţiune în registrul în care este înregistrat debitorul.

Oferta de concordat preventiv va cuprinde:

  • proiectul de concordat preventiv
  • declaraţia debitorului privind starea de dificultate financiară în care se află
  • lista creditorilor cunoscuţi, inclusiv cei ale căror creanţe sunt contestate integral sau parţial, 
  • garanțiile acceptate de debitor cu precizarea cuantumului şi a cauzelor de preferinţă.

    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.