Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Domeniul de aplicare

Creditorul poate exercita pe cale oblică drepturile şi acţiunile debitorului. Cu toate acestea, domeniul acţiunii oblice cunoaşte o serie de limitări.

Acţiunea oblică poate privi numai exercitarea drepturilor patrimoniale ale debitorului. În consecință, nu se pot exercita de către creditori drepturile şi acţiunile nepatrimoniale, cum sunt: drepturile părinteşti, acţiunea de divorţ, acţiunea în anularea căsătoriei.

Pot fi exercitate pe cale oblică drepturile debitorului împotriva terţilor însoţite de dreptul la acţiune şi susceptibile de realizare în justiţie, cum sunt: dreptul la acţiunea în revendicarea unui bun proprietatea debitorului, dreptul de a cere plata unei creanţe aparţinând debitorului, dreptul de a cere restituirea unei plăţi nedatorate. 

Intră în domeniul de aplicare a acţiunii oblice şi drepturi ale debitorului care sunt susceptibile de o exercitare extrajudiciară. Pot fi luate măsuri de conservare a unor drepturi aflate în patrimoniul debitorului, cum ar fi efectuarea unei formalităţi de publicitate a unui drept al acestuia.

Nu pot fi exercitate pe cale oblică următoarele acţiuni şi drepturi patrimoniale:

  • creditorii nu pot să se substituie debitorului pentru a încheia acte de administrare a patrimoniului acestuia sau acte de dispoziţie juridică. 

Pe cale oblică, pot fi exercitate numai drepturile existente efectiv în patrimoniul debitorului. A-l lipsi pe debitor de aceste posibilităţi sau facultăţi de a încheia acte juridice echivalează cu a-l transforma într-o persoană incapabilă.

  • creditorii nu pot exercita drepturile şi acţiunile care sunt strâns legate de persoana debitorului. 

Este cazul acelor drepturi şi acţiuni a căror valorificare implică o apreciere personală de ordin moral sau familial din partea acestuia. De exemplu: acţiunea în revocarea unei donaţii pentru ingratitudine, acţiunea în desfiinţarea sau micşorarea pensiei de întreţinere datorate de către debitor unei persoane. 

  • creditorii nu pot exercita drepturile patrimoniale insesizabile, precum: dreptul de uz, dreptul de abitaţie, dreptul de a primi o bursă de studiu, dreptul la diurnă, dreptul la alocaţiile de stat şi indemnizaţiile pentru copii. 

Obiectul acestor drepturi este neurmăribil, exercitarea lor pe cale oblică nu prezintă nicio utilitate pentru creditor, iar acţiunea oblică este lipsită de interes. 

 

 


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.