Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Constituirea cauţiunii judiciare

Atunci când constă într-o sumâ de bani sau în titluri de valoare emise de stat ori de unităţile administrativ-teritoriale, constituirea cauţiunii judiciare are loc prin depunerea bunurilor menţionate la Trezoreria Statului, la CEC Bank - S.A. sau la orice altă instituţie de credit care efectuează astfel de operaţiuni. 

În cazul în care se contituie o cauţiune judiciară care constă în instrumente financiare altele decât titlurile de valoare emise de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale, consimţământul beneficiarului de a primi bunurile în garanţie trrebuie exprimat expres în faţa instanţei, valoarea acestora fiind cea arătată în cuprinsul lor.

Cauţiunea judiciară poate fi constituită sub forma ipotecii mobiliare sau imobiliare ori a unei creanţe ipotecare numai dacă valoarea garanţiei sau a creanţei ipotecare este cel puţin egală cu valoarea cauţiunii stabilite de instanţă.

O ipotecă imobiliare sau mobiliare sau o creanţă ipotecară, se constituie prin:

  • prin înscrierea în cartea funciară, pentru ipoteca imobiliară;
  • prin înscrierea în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, pentru ipoteca mobiliară sau creanţa ipotecară.

Instanţa dispune, din oficiu, intabularea acestuia sau înregistrarea la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. Ea va produce efecte din momentul înscrierii sau notării rangului în cartea funciară sau în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.

Pentru constituirea ipotecii, debitorul prezintă oferta de ipotecă în forma cerută de lege pentru încheierea valabilă a contractului de garanţie. În cazul în care este necesar acordul expres al beneficiarului cauţiunii de acceptare a acesteia, instanţa încuviinţează constituirea cauţiunii judiciare sub forma ipotecii şi va dispune din oficiu înscrierea ei în cartea funciară sau în registrele Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare. 

În cazul aducerii unui garant, instanţa stabilește, cu citarea părţilor, un termen la care garantul să fie înfăţişat. Dacă garantul este încuviinţat de instanţă, el va da în faţa acesteia ori prin înscris autentic, depus la dosarul cauzei, o declaraţie că este de acord să garanteze până la nivelul sumei stabilite de instanţă. 

Înstanța va încuviinţa garantul adus de debitorul cauţiunii judiciare numai în cazul în care acesta întruneşte condiţiile pentru a deveni fideiusor, respectiv este o persoană capabilă de a se obliga, domiciliată în România şi care are şi menţine în România bunuri suficiente pentru a satisface creanţa, cu excepţia cazului în care beneficiarul cauţiunii a cerut o anumită persoană ca fideiusor.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.