Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Cuantumul cauţiunii judiciare

 

Dacă legea nu prevede altfel, cauţiunea nu va reprezenta mai mult de 20% din valoarea obiectului cererii, iar în cazul cererilor al căror obiect nu este evaluabil în bani, nu va putea depăşi suma de 10.000 lei. 

Dispoziţii speciale privind cuantumul cauțiunii:

 • suspendarea judecării procesului până la soluţionarea cererii de strămutare se poate face numai cu darea unei cauţiuni în cuantum de 1.000 lei;
 • pentru suspendarea executării silite până la soluţionarea cererii de recuzare a executorului judecătoresc, este necesară depunerea prealabilă a unei cauţiuni în cuantum de 1.000 lei sau de 10% din valoarea creanţei, dacă aceasta nu depăşeşte 1.000 lei;
 • suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită se poate dispune numai cu depunerea prealabilă a unei cauţiuni calculate la valoarea obiectului contestaţiei , după cum urmează:
 • de 10%, dacă această valoare este până la 10.000 lei;
 • de 1.000 lei plus 5% pentru ceea ce depăşeşte 10.000 lei;
 • de 5.500 lei plus 1% pentru ceea ce depăşeşte 100.000 lei;
 • de 14.500 lei plus 0,1% pentru ceea ce depăşeşte 1.000.000 lei.

Dacă obiectul contestaţiei la executare nu este evaluabil în bani, cauţiunea va fi de 1.000 lei.

 • cauţiunea se stabileşte la jumătate din valoarea creanţei cu privire la care se solicită înfiinţarea sechestrului asigurător ori a popririi asigurătorii;
 • în cazul evacuării pentru neplata chiriei sau a arenzii, se va putea dispune suspendarea executării hotărârii de evacuare, iar valoarea cauţiunii va reprezenta chiria sau arenda la care a fost obligat pârâtul, suma stabilită pentru asigurarea ratelor de chirie sau arendă datorate până la data cererii de suspendare a executării, precum şi cea aferentă ratelor de chirie sau arendă ce ar deveni exigibile în cursul judecăţii procesului.

 


  Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.