Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Procedura de stabilire a cauţiunii judiciare

În vederea stabilirii cauţiunii judiciare, instanţa va cita părţile îri termen scut în camera de consiliu. Procedura presupune stabilirea cuantumului, a felului garanţiei sub forma căreia aceasta va fi constituită şi a termenului de depunere sau de constituire. 

Cauţiunea se stabileşte de urgenţă, prin încheiere care poate fi atacată odată cu hotărârea prin care s-a dispus asupra cauţiunii. 

Instanţa stabilește cauţiunea ulterior obligării debitorului la constituirea cauţiunii. În cazurile în care legea prevede cuantumul cauţiunii, instanţa dispune direct constituirea ei în cuantumul prevăzut de lege. 

Când există urgenţă, instanţa poate stabili cauţiunea şi fără citarea părţilor. În acest caz, cauţiunea se depune numai în numerar, în termenul stabilit de instanţă. 

Debitorului cauţiunii îi va fi comunicată încheierea prin care cauţiunea a fost stabilită. De la data  comunicării începe să curgă termenul pentru plata ei. Nedepunerea cauţiunii în termenul stabilit de instanţă atrage desfiinţarea de drept a măsurilor în legătură cu care s-a dispus stabilirea cauţiunii.

Cauţiunea depusă în numerar poate fi înlocuită cu alte bunuri ori prin aducerea unui garant. În acest caz, instanţa decide asupra cererii formulate de debitorul cauţiunii cu citarea părţilor în termen scurt, în camera de consiliu. Cererea debitorului poate fi formulată şi ulterior adoptării de către instanţă a măsurii în legătură cu care s-a stabilit cauţiunea, însă cauţiunea în numerar nu va fi restituită până când debitorul nu va face dovada depunerii acesteia în modalitatea încuviinţată ulterior.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.