Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Restituirea cauţiunii judiciare

Dacă cererea pentru care s-a depus cauţiunea a fost admisă, aceasta se va restitui celui care a depus-o, la cerere, după soluţionarea prin hotărâre definitivă a procesului în legătură cu care a fost stabilită sau după încetarea efectelor măsurii pentru care aceasta s-a depus.

Cauţiunea nu se restituie dacă beneficiarul său a formulat cerere pentru plata despăgubirii cuvenite în maximum 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii sau de la data încetării efectelor măsurii pentru care s-a depus cauţiunea. 

Este vorba despre prejudiciul eventual suferit de către creditor ca urmare a măsurilor adoptate de instanţa care a stabilit cauţiunea.

Instanţa se pronunţă asupra cererii de restituire a cauţiunii cu citarea părţilor, printr-o încheiere supusă numai recursului la instanţa ierarhic superioară, cu excepţia încheierii pronunţate de una dintre secţiile înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care este definitivă. Recursul este suspensiv de executare.

Dacă cererea pentru care s-a depus cauţiunea a fost respinsă, instanţa va dispune din oficiu şi restituirea cauţiunii.

Cauţiunea nu se restituie în cazul respingerii contestaţiei la executare. 

Suma reprezentând cauţiunea depusă pentru luarea măsurii suspendării executării silite rămâne indisponibilizată, urmând a servi la acoperirea creanţelor reprezentate de despăgubiri pentru pagubele cauzate prin întârzierea executării sau a celor stabilite prin titlul executoriu.

Cererea de despăgubiri trebuie formulată de către creditor pe calea unei cereri supusă taxei de timbru, a cărei competenţă de soluţionare este determinată pe baza dispoziţiilor Codului de procedură civilă, neputând fi adresată instanţei de restituire a cauţiunii.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.