Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Desfăşurarea procedurii

Procedura este scrisă şi se desfăşoară în întregul ei în camera de consiliu. Pentru soluţionarea cererii prin care s-a declanşat această procedură, citarea părţilor nu este obligatorie. În cazul în care consideră necesar sau la cererea unei părţi, instanţa poate fixa un termen pentru înfăţişarea părţilor şi acestea vor fi citate.

Instanţa poate să refuze o astfel de solicitare, în cazul în care consideră că, ţinând cont de împrejurările cauzei, nu sunt necesare dezbateri orale.

Ori de câte ori instanţa stabileşte un termen în vederea îndeplinirii unui act de procedură, va înştiinţa partea interesată de consecinţele nerespectării acestuia.

După primirea formularului completat corect, instanţa va trimite de îndată pârâtului un formular-tip de răspuns, însoţit de o copie a formularului-tip de cerere şi copii de pe înscrisurile depuse de reclamant. 

În termen de 30 de zile de la comunicarea acestor acte, pârâtul va depune sau va trimite formularul de răspuns completat corespunzător, precum şi copii de pe înscrisurile de care înţelege să se folosească. Pârâtul poate să răspundă prin orice alt mijloc adecvat, fără să utilizeze formularul de răspuns. 

Instanţa va comunica de îndată reclamantului copii de pe răspunsul pârâtului, cererea reconvenţională, dacă este cazul, precum şi de pe înscrisurile depuse de pârât.

Dacă pârâtul a formulat cerere reconvenţională, reclamantul, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, va depune sau trimite formularul de răspuns ori va răspunde prin orice alt mijloc. Cererea reconvenţională care nu poate fi soluţionată potrivit acestei proceduri va fi disjunsă şi judecată potrivit dreptului comun.

Instanţa poate solicita părţilor informaţii suplimentare în termenul pe care îl va stabili în acest scop şi care nu poate depăşi 30 de zile de la primirea răspunsului pârâtului sau, după caz, al reclamantului. Ea poate încuviinţa şi alte probe în afara înscrisurilor depuse de părţi, dar nu probe a căror administrare necesită cheltuieli disproporţionate faţă de valoarea cererii. 


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.