Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Soluţionarea cererii

Instanţa va pronunţa şi redacta hotărârea în termen de 30 de zile de la primirea tuturor informaţiilor necesare sau, după caz, de la dezbaterea orală. 

În cazul în care nu se primeşte niciun răspuns de la partea interesată în termenul stabilit în acest scop, instanţa se va pronunţa cu privire la cererea principală sau la cererea reconvenţională pe baza actelor aflate la dosar. 

Partea care pierde va fi obligată, la cererea celeilalte părţi, la plata cheltuielilor de judecată. Instanţa nu va acorda acele cheltuieli care nu au fost necesare sau care au avut o valoare disproporţionată în raport cu valoarea cererii.

Hotărârea primei instanţe este executorie de drept. Ea este supusă numai apelului la tribunal, în termen de 30 de zile de la comunicare. 

Pentru motive temeinice, instanţa de apel poate suspenda executarea silită, la cererea debitorului, însă numai dacă se consemnează o cauţiune de 10% din valoarea contestată. 

Hotărârea instanţei de apei este definitivă şi se comunică părţilor.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.