Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Obligaţiile intermediarului

Principala obligaţie care îi revine intermediarului este aceea de a găsi pentru client un contractant în vederea încheierii unui contract.

Această obligaţie este una de rezultat. Intermediarul are dreptul la o remuneraţie din partea clientului, numai în cazul în care contractul s-a realizat între părţi ca urmare a intermedierii realizată de acesta.

În cadrul contractului de intermediere important este rezultatul muncii intermediarului nicidecum diligenţa depusă, calităţile sale personale sau mijloacele puse la dispoziţie de client. Această obligaţie reprezintă fundamentul contractului de intermediere.

Misiunea intermediarului este de a favoriza, prin demersurile efectuate, încheierea contractului în care se interpune, a trata chiar el însuşi operaţiunea juridică proiectată, care se va finaliza de către părţile puse în legătură prin intermediul său.

Intermediarul poate fi mandatat expres şi pentru încheierea contractului. În acest caz, obligaţiile intermediarului vor fi dublate de cele prevăzute în contractul de mandat.

Altă obligaţie esenţială a intermediarului este aceea de informare.

Obligaţia de informare are ca obiect ansamblul informaţiilor referitoare la avantajele şi oportunitatea încheierii contractului intermediat. Sunt avute în vedere atât informaţiile comunicate intermediarului de către client cu scopul de a fi utilizate în activitatea sa de procurare a unui cocontractant pentru acesta, cât şi informaţii pe care intermediarul le-ar deţine din alte surse.

De cele mai multe ori, intermediarul este selectat în considerarea calităţii sale de profesionist, specializat în mijlocirea încheierii anumitor categorii de contracte, ceea ce presupune aptitudinea sa de a identifica şi comunica terţului toate aspectele relevante referitoare la avantajele şi oportunitatea încheierii contractului intermediat.

Singura limită pe care legea o impune intermediarului în executarea acestei obligaţii este aceea de a nu prejudicia în mod culpabil interesele clientului.

Nu este obligat intermediarul să facă demersuri pentru a stabili dacă partenerul de contract pe care l-a ales clientului este sau nu solvabil. Dacă are cunoştinţă despre aceste aspecte, în mod obligatoriul trebuie să le aducă la cunoştinţa clientului său.

Intermediarul are obligaţia de a prezenta afacerile cu exactitate, fiind astfel în măsură să pună la curent părţile contractante cu toate datele referitoare la operaţiunea ce va avea loc din momentul încheierii contractului.

Furnizarea de date incomplete sau inexacte de către intermediar sunt de natură să compromită încheierea afacerii, având consecinţe atât pentru partenerii de afaceri dar şi pentru intermediar care va fi răspunzător de cele furnizate.

Răspunderea intermediarului poate fi angajată indiferent dacă a prejudiciat interesele clientului cu intenţie sau din culpă.

În ipoteza în care contractul dintre client şi terţ este încheiat ca urmare a activităţii prestate de mai mulţi intermediari, iar prin contractul de intermediere nu s-a prevăzut remuneraţia cuvenită fiecăruia dintre aceştia, ci o remuneraţie globală plătibilă de către client în cazul încheierii contractului intermediat.

Indiferent dacă s-a încheiat un singur contract între client, pe de o parte, şi intermediari, pe de altă parte, iar acesta stabileşte o remuneraţie totală pentru încheierea contractului intermediat, ori au fost încheiate contracte individuale între client şi fiecare intermediar, iar acestea prevăd o remuneraţie totală plătibilă indiferent de numărul intermediarilor, suma astfel menţionată se divide în mod egal între intermediari.

Prin contractul de intermediere poate fi stabilită o altă modalitate de împărţire a remuneraţiei cuvenite intermediarilor.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.