Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Părţile contractului de intermediere

Părţile contractului de intermediere sunt intermediarul şi clientul.

Intermediarul este acea parte contractantă care se obligă să procure un cocontractant pentru clientul său, în vederea încheierii unui contract între aceste ultime persoane.

El poate fi persoană fizică sau juridică care acţionează în nume propriu, asumându-şi obligaţia faţă de client de a-l pune în legătură cu un terţ, potenţial cocontractant pentru ca în urma negocierilor clientului cu terţul să încheie un contract determinat.

Intermediarul are poziţie independentă faţă de client, el nefiind prepusul clientului, dimpotrivă are în raport cu acesta şi cu terţul parte contractantă o poziţie independentă. Intermediarul nu se află în relaţii de subordonare în raport cu vreuna dintre persoanele puse în legătură prin executarea obligaţiilor sale. De principiu, intermediarul este un profesionist al cărui obiect de activitate vizează punerea în legătură a părţilor care doresc să încheie anumite categorii de contracte.

Intermediarul nu este un reprezentant al părţilor pe care le pune în legătură, el neparticipând nici la negocierea şi nici la încheierea contractului dintre clientul său şi terţ.

Prin excepţie, intermediarul poate reprezenta părţile la încheierea contractului. Împuternicirea intermediarului de a reprezenta părţile la încheierea contractului intermediat sau a altor acte de executare a acestuia trebuie să fie expresă. Împuternicirea acordată intermediarului trebuie să respecte aceleaşi cerinţe de formă pe care legea le impune pentru actul juridic ce urmează a fi încheiat.

În ceea ce priveşte dubla reprezentare, contractul încheiat în aceste condiţii este anulabil, numai la cererea celui reprezentat, cu excepţia cazului în care reprezentantul a fost împuternicit în mod expres în acest sens sau cuprinsul contractului a fost determinat în asemenea mod încât să excludă posibilitatea unui conflict de interese.

Clientul este partea contractantă beneficiară a activităţii prestate de către intermediar, în sensul că urmează să încheie un contract cu terţul identificat de acesta din urmă.

La fel ca intermediarul, clientul poate fi persoană fizică sau juridică, în ambele cazuri fiind necesar să îndeplinească condiţiile impuse de lege pentru a încheia acte juridice de natura celor vizate.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.