Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Limitări ale garanţiei comune

Creditorii sunt îndreptăţiţi să urmărească pentru valorificarea drepturilor lor de creanţă toate elementele de activ din patrimoniul debitorului.

Excepţie de la această regulă sunt bunurile care, fiind insesizabile, nu pot fi urmărite. Insesizabilitatea unor bunuri din patrimoniul debitorului poate fi legală sau convenţională.

Bunurile insesizabile stabilite prin lege pot fi grupate în două categorii:

  • bunuri insesizabile în consecinţa inalienabilităţii lor. Toate bunurile care sunt, potrivit legii, inalienabile, sunt insesizabile. Din moment ce nu pot fi vândute, voluntar sau silit, bunurile inalienabile sunt, în acelaşi timp, şi insesizabile. De exemplu: bunurile proprietate publică, dreptul de uz şi dreptul de abitaţie, dreptul la întreţinere.
  • bunuri insesizabile datorită scopului pentru care sunt afectate. Sunt bunuri care se află în circuitul civil general, fiind alienabile. De exemplu: bunurile de uz personal sau casnic indispensabile traiului debitorului şi familiei sale, combustibilul necesar debitorului şi familiei sale calculat pe timp de trei luni de iarnă, bunurile care servesc la exercitarea ocupaţiei debitorului şi care nu pot fi executate silit decât dacă nu există alte bunuri.

Insesizabilitatea voluntară decurge dintr-o clauză expresă stabilită în actul de dobândire a bunului. Prin act juridic, se poate institui inalienabilitatea bunului sau numai insesizabilitatea lui.

Clauza de inalienabilitate poate fi inserată atât în actele cu titlu oneros, cât şi în cele cu titlu gratuit. Pentru a fi valabilă, ea trebuie să îndeplinească două condiţii: 

  • să fie temporară, adică să interzică înstrăinarea bunului pentru o perioadă de maximum 49 de ani, care începe să curgă de la data dobândirii bunului, 
  • să fie fondată pe un interes serios şi legitim. Interesul poate fi patrimonial sau moral. El poate aparţine dispunătorului, dobânditorului sau unui terţ.

Inalienabilitatea voluntară a bunului atrage şi insesizabilitatea lui. Pentru a fi opozabilă, clauza de inalienabilitate trebuie să fie supusă formalităţilor de publicitate mobiliară şi imobiliară. Clauza de inalienabilitate este opozabilă numai creditorilor ulteriori ai dobânditorului, întrucât doar aceştia au posibilitatea să cunoască existenţa ei.  Prin excepţie, clauza de inalienabilitate este opozabilă şi creditorilor anteriori, atunci când ea a fost prevăzută într-un contract cu titlu gratuit.

Pentru valabilitatea clauzei de insesizabilitate, trebuie întrunite aceleaşi condiţii cerute şi pentru instituirea în mod valabil a unei clauze de inalienabilitate. 


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.