Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Măsuri provizorii în materia dreptului de proprietate intelectuală

 

Măsurile provizorii în materia protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală au ca scop unificarea procedurii aplicabile diferitelor drepturi de proprietate intelectuală reglementate prin legile speciale. 

Pentru a se putea solicita înfiinţarea unei măsuri provizorii de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală este necesar întrunirea cumulativă a două condiţii: 

 • dovada credibilă că drepturile de proprietate intelectuală fac obiectul unei acţiuni ilicite, actuale sau iminente 
 • pericolul unui prejudiciu greu de reparat.

Exemple de măsuri provizorii ce pot fi adoptate de instanţă: 

 • interzicerea încălcării sau încetarea ei provizorie 
 • luarea măsurilor necesare pentru a asigura conservarea probelor
 • măsurile asigurătorii: sechestru asigurător, sechestrul judiciar, poprirea asigurătorie
 • orice măsuri de natură să conducă la protecţia provizorie a dreptului de proprietate intelectuală pretins a fi încălcat. 

În cazul prejudiciilor aduse prin mijloacele presei scrise sau audiovizuale, măsurile de protecţie provizorie se adoptă în condiţii mai restrictive. Pentru adoptarea unei măsuri provizorii în aceste cazuri trebuie întrunite cumulativ următoarele condiţii: 

 • petentul trebuie să facă dovada credibilă că drepturile sale de proprietate intelectuală fac obiectul unei acţiuni ilicite, actuale; 
 • prejudiciile cauzate reclamantului trebuie sunt fie grave; 
 • acţiunea nu este în mod evident justificată - nu constituie o încălcare a drepturilor atingerile care sunt permise de lege sau de convenţiile şi pactele internaţionale privitoare la drepturile omului la care România este parte şi exercitarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale cu bună-credinţă şi cu respectarea pactelor şi convenţiilor la care România este parte nu se poate constitui într-o încălcare a drepturilor; 
 • măsura solicitată instanţei să nu fie disproporţionată în raport cu prejudiciile cauzate.

Măsurile provizorii în materia prejudiciilor aduse prin mijloacele presei scrise sau audiovizuale nu pot avea ca obiect interzicerea săvârşirii faptei ilicite, ci numai eventuala încetare a săvârşirii faptei sau interzicerea ei pe viitor, dacă aceasta persistă. 

Măsurile provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală pot fi dispuse chiar şi înaintea introducerii unei acţiuni de fond. 

În acest caz, judecătorul va stabili prin hotărârea de admitere a cererii şi termenul în care trebuie introdusă acţiunea de fond. Termenul nu poate fi mai lung de 30 de zile de la luarea măsurilor provizorii. În cazul în care instanţa nu a dispus un anume termen, se aplică termenul legal de 30 de zile. 

La expirarea termenului fixat de instanţă sau de lege pentru introducerea acţiunii de fond, dacă reclamantul nu a făcut acest demers, măsura provizorie încetează de drept. 

Judecarea cererilor de luare a unor măsuri provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală se efectuează potrivit procedurii ordonanţei preşedinţiale

Instanţa va avea în vedere ca măsura să aibă caracter provizoriu şi să nu prejudece fondul. 

Calea de atac este apelul care se exercită în termen de 5 zile de la pronunţare, dacă s-a dat cu citarea părţilor, şi de la comunicare, dacă s-a dat fără citarea părţilor. 

În cazul în care acţiunea de fond este respinsă ca neîntemeiată, partea interesată se poate îndrepta împotriva reclamantului, care trebuie să repare prejudiciul cauzat prin măsurile provizorii adoptate. 

Instanţa poate adopta următoarele soluţii: fie să refuze obligarea la despăgubiri a celui care a solicitat măsura provizorie, fie să dispună reducerea despăgubirilor solicitate de cel afectat de luarea respectivelor măsuri.

 

 


  Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.