Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Poprirea asigurătorie

Poprirea asigurătorie se poate înfiinţa asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporate urmăribile datorate debitorului de o terţă persoană sau pe care aceasta i le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile de înfiinţare.

Soluţionarea cererii de poprire asigurătorie, executarea măsurii, desfiinţarea şi ridicarea popririi asigurătorii se vor face potrivit dispoziţiilor referitoare la sechestrul asigurător, care se aplică în mod corespunzător şi popririi asigurătorii.

În cazul cererii de poprire bancară, nu este necesar ca, în cuprinsul acesteia, creditorul să individualizeze terţii popriţi cu privire la care solicită să se înfiinţeze poprirea asigurătorie. 


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.