Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Condiţiile de înfiinţare a sechestrului asigurător

1. În cazul în care creanţa bănească este exigibilă şi este constatată printr-un înscris care nu este titlu executoriu.

Creditorul poate solicita înfiinţarea unui sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale debitorului, dacă dovedeşte că a introdus cererea de chemare în judecată având ca obiect plata sumei de bani. Creditorul va putea fi obligat şi la depunerea unei cauţiuni în cuantumul fixat de instanţă. În acest caz, depunerea cauţiunii este lăsată la aprecierea instanţei.

2. În cazul în care creanţa bănească este exigibilă, dar nu este constatată printr-un act scris.

Pentru a se putea înfiinţa sechestrul asigurător, este necesar ca, pe lângă introducerea cererii de chemare în judecată prin care se declanşează litigiul de fond, creditorul să facă dovada, odată cu cererea de înfiinţare a sechestrului, şi a depunerii unei cauţiuni de jumătate din valoarea creanţei reclamate în litigiul de fond.

3. În cazul în care creanţa bănească constatată în scris este neexigibilă.

Creditorul nu poate obţine instituirea sechestrului asigurător decât în cazurile în care debitorul a micşorat prin fapta sa asigurările date creditorului sau nu a dat asigurările promise ori atunci când este pericol ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să îşi ascundă ori să îşi risipească averea. Creditorul trebuie să facă dovada introducerii cererii de chemare în judecată prin care a declanşat litigiul de fond și să depună cauţiune al cărei cuantum este lăsat la aprecierea instanţei.

 

 


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.