Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Ridicarea şi desfiinţarea de drept a sechestrului asigurător

Ridicarea sechestrului asigurător se poate efectua înainte de soluţionarea litigiului de fond, la cererea debitorului, însă numai dacă acesta va da o garanţie îndestulătoare.

Cererea de ridicare a sechestrului asigurător se soluţionează în camera de consiliu, de urgenţă şi cu citarea în termen scurt a părţilor, prin încheiere. Pronunţarea poate fi amânată cu cel mult 24 de ore. Redactarea încheierii trebuie făcută în cel mult 48 de ore de la pronunţare.

Încheierea dată asupra cererii de ridicare a sechestrului asigurător este supusă numai apelului, în termen de 5 zile de la pronunţare. Apelul este de competenţa instanţei ierarhic superioare şi se judecă de urgenţă şi cu precădere, cu citarea părților. Pronunţarea poate fi amânată cu cel mult 24 de ore. Redactarea hotărârii asupra apelului trebuie făcută în cel mult 48 de ore de la pronunţare.

Debitorul poate cere ridicarea sechestrului asigurător şi în cazul în care cererea de chemare în judecată care a stat la baza înfiinţării măsurii asigurătorii a fost respinsă, anulată ori s-a constatat perimarea acesteia, prin hotărâre definitivă sau creditorul a renunţat la judecată. 

Asupra cererii instanţa care a încuviinţat măsura asigurătorie se va pronunţa, fără citarea părţilor, prin încheiere definitivă, care se va aduce la îndeplinire de către executorul judecătoresc.

Nedepunerea cauţiunii în termenul stabilit de instanţă atrage desfiinţarea de drept a sechestrului asigurător, care se va constata prin încheiere definitivă, dată fără citarea părţilor.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.