Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Condiţii de înfiinţare

Condiţiile generale pentru înfiinţarea sechestrului asigurător sunt aplicabile şi în cazul în care se solicită luarea acestei măsuri asupra unei nave civile, cu respectarea convenţiilor internaţionale asupra sechestrului navelor la care România este parte, respectiv: 

  • declanşarea procesului de fond în care reclamantul solicită obligarea pârâtului la plata unei sume de bani; 
  • existenţa înscrisului constatator al creanţei, respectiv depunerea obligatorie a unei cauţiuni de jumătate din valoarea creanţei care face obiectul litigiului de fond, în lipsa unui astfel de înscris.

În cazuri urgente, se poate institui sechestrul asigurător asupra navelor civile, fără a fi necesară îndeplinirea condiţiei intentării litigiului de fond având ca obiect plata creanţei băneşti, însă creditorul trebuie să facă dovada îndeplinirii tuturor celorlalte condiţii.

În acest caz, creditorul care a obţinut instituirea măsurii asigurătorii este obligat să introducă acţiunea la instanţa competentă sau să iniţieze demersurile pentru constituirea tribunalului arbitrai într-un termen de cel mult 20 de zile de la data încuviinţării măsurii. În caz contrar, sechestrul asigurător se desființează de drept. Sancțiunea poate fi constatată prin încheiere definitivă, dată cu citarea părţilor.

Prin excepție, nava gata de plecare nu poate fi pusă sub sechestru asigurător.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.