Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Procedura prealabilă

Înaintea sesizării instanţei de judecată este necesar parcurgearea unei proceduri prealabile. Aceasta constă în comunicarea unei somaţii de plată de către creditor debitorului său, prin care creditorul va arăta suma datorată şi termenul de 15 zile de la primirea acesteia în care urmează să fie achitată creanţa.
Somaţia astfel formulată se va comunica debitorului prin intermediul executorului judecătoresc, sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi cu conţinutul declarat.
Somaţia valorează punere în întârziere a debitorului pentru plata creanţei (în măsura în care debitorul nu este de drept în întârziere). Somaţia formulată şi comunicată debitorului întrerupe cursul prescripţiei extinctive, doar dacă creditorul îl cheamă în judecată pe debitor în termen de 6 luni de la data somaţiei.
În lipsa comunicării somaţiei, cererea de emitere a ordonanţei de plată va fi respiunsă ca inadmisibilă. Excepţia inadmisibilităţii poate fi invocată doar către debitor, prin întâmpinare sub sancţiunea decăderii.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.