Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Partajul judiciar

puzzle piesa lipsa

Partajul judiciar este reglementat ca o procedură specială. Normele din Codul de procedură civilă se aplică indiferent dacă partajul priveşte un bun determinat sau o universalitate de bunuri, o proprietate pe cote-părţi, când fiecare coproprietar este titularul exclusiv al unei cote-părţi din dreptul de proprietate, sau o proprietate în devălmăşie, când dreptul de proprietate aparţine concomitent mai multor persoane fără ca vreuna dintre acestea să fie titularul unei cote-părţi determinate din dreptul de proprietate asupra bunului sau bunurilor comune.

Partajul se realizează voluntar, prin bună învoială şi numai în măsura în care părţile nu se înţeleg ele se vor adresa instanţei judecătoreşti.

Chiar dacă a fost sesizată instanţa, aceasta are datoria, în tot cursul procesului, să stăruie ca părţile să împartă bunurile prin bună învoială. Dacă părţile ajung la o înţelegere, instanţa va hotărî potrivit înţelegerii lor. 

Dacă împărţeala se poate face prin bună învoială, iar printre cei interesaţi se află minori, persoane puse sub interdicţie judecătorească ori dispăruţi, ea se realizează numai cu încuviinţarea prealabilă a instanţei de tutelă, precum şi, dacă este cazul, a reprezentantului sau a ocrotitorului legal. 

Dacă înţelegerea priveşte numai partajul anumitor bunuri, instanţa va lua act de această învoială şi va pronunţa o hotărâre parţială, iar pentru celelalte bunuri procesul va continua.

În unele cazuri partajul judiciar este obligatoriu, părţile neputând recurge la un partaj voluntar. Este vorba de următoarele trei cazuri:

  • când lipseşte unul dintre coproprietari
  • dacă un coproprietar este lipsit de capacitate de exerciţiu ori are capacitate de exerciţiu restrânsă şi nu există autorizarea instanţei de tutelă, respectiv a ocrotitorului legal pentru un partaj voluntary
  • când partajul bunurilor comune dobândite în condiţiile regimului comunităţii legale este cerut, în timpul căsătoriei, de creditorii personali ai unuia dintre soţi şi când partajul este cerut de creditorii unuia dintre coproprietari.

Există şi cazuri în care partajul judiciar nu este admisibil, singura modalitate de partaj fiind cea prin bună învoială. Astfel, în cazul proprietăţii periodice şi în celelalte cazuri de coproprietate forţată decât cel la care se referă părţile comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente atunci când aceste părţi încetează de a mai fi destinate folosinţei comune, partajul este posibil numai prin bună învoială.

Partajul nu este obligatoriu, în sensul că este posibil ca instanţa să fie sesizată numai cu o cerere în constatare, referitoare doar la aspectele asupra cărora coproprietarii sau codevălmaşii nu se înţeleg.

Partajul judiciar se poate realiza fie pe cale principală, fie pe cale accesorie sau incidental sau în cadrul contestaţiei la executare.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.