Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Partajul prin atribuirea bunului uneia dintre părţi

Pentru ipoteza în care partajul în natură a unui bun nu este posibilă sau ar cauza o scădere importantă a valorii acestuia ori i-ar modifica în mod păgubitor destinaţia economică, la cererea unuia sau mai mulţi coproprietari acestuia sau acestora li se va atribui bunul, ceilalţi coproprietari primind sume de bani corespunzătoare cotelor ce li se cuvin.

La cererea unuia dintre coproprietari, instanţa, prin încheiere, îi poate atribui provizoriu întregul bun. Dacă mai mulţi coproprietari cer să li se atribuie bunul, instanţa va ţine seama de criteriile prevăzute menţionate mai sus. 

Prin încheiere, instanţa va stabili şi termenul în care coproprietarul căruia i s-a atribuit provizoriu bunul este obligat să consemneze sumele ce corespund cotelor-părţi cuvenite celorlalţi coproprietari.

Dacă coproprietarul căruia i s-a atribuit provizoriu bunul consemnează, în termenul stabilit, sumele cuvenite celorlalţi coproprietari, instanţa, prin hotărârea asupra fondului procesului, îi va atribui acestuia bunul. Totodată, sumele depuse de unul dintre coproprietari pentru ceilalţi vor fi împărţite de instanţă potrivit dreptului fiecărui coproprietar, prin aceeaşi hotărâre.

În cazul în care coproprietarul nu consemnează în termen sumele cuvenite celorlalţi coproprietari, instanţa va putea atribui bunul altui coproprietar.

Atribuirea bunului către unul dintre copărtaşi se face în două etape: atribuirea provizorie, condiţionată de consemnarea sumelor ce corespund cotelor-părţi cuvenite celorlalţi coproprietari şi atribuirea definitivă, care intervine după ce are loc această consemnare.

Pentru motive temeinice, apreciate raportat la împrejurările cauzei, instanţa poate să procedeze direct la atribuirea definitivă a bunului către unul dintre coproprietari, la cererea acestuia. În acest caz, instanţa atribuie bunul direct prin hotărârea asupra fondului procesului, prin care stabileşte, totodată, şi sumele ce se cuvin celorlalţi coproprietari, precum şi termenul în care copărtaşul căruia i s-a atribuit bunul este obligat să le plătească.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.