Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Împlinirea prescripţiei extinctive

Stabilirea momentului la care se împlineşte prescripţia extinctivă implică un calcul, care presupune cunoaşterea următoarelor elemente:

  • termenul de prescripţie extinctivă aplicabil în speţă
  • data la care începe să curgă acest termen
  • dacă a intervenit sau nu vreo cauză de suspendare sau de întrerupere a prescripţiei extinctive
  • regulile în funcţie de care se determină momentul la care se împlineşte prescripţia extinctivă.

Modul de calcul al duratei termenului, trebuie deosebit după cum termenul este stabilit pe ani, luni sau săptămâni, pe zile ori pe ore.

Termenul stabilit pe săptămâni, luni sau ani se împlineşte în ziua corespunzătoare din ultima săptămână ori lună sau din ultimul an. Dacă ultima lună nu are o zi corespunzătoare celei în care termenul a început să curgă, termenul se împlineşte în ultima zi a acestei luni. Mijlocul lunii se socoteşte a cincisprezecea zi. Dacă termenul este stabilit pe o lună şi jumătate sau pe mai multe luni şi jumătate, cele 15 zile se vor socoti la sfârşitul termenului.

În cazul termenului stabilit pe zile, nu se iau în calcul prima şi ultima zi a termenului. Termenul se va împlini la ora 24,00 a ultimei zile. Dacă, însă, este vorba de un act ce trebuie îndeplinit într-un loc de muncă, termenul se va împlini la ora la care încetează programul normal de lucru.

În cazul termenului stabilit pe ore nu se iau în calcul prima şi ultima oră a termenului.

Dacă ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, termenul se consideră împlinit la sfârşitul primei zile lucrătoare care îi urmează. Această dispoziţie se aplică nu numai în cazul termenului stabilit pe zile, ci şi în cazul termenului stabilit pe săptămâni, luni sau ani.

Termenul de prescripţie extinctivă nu se poate împlini într-o zi nelucrătoare, însă poate să înceapă într-o zi nelucrătoare. Zilele nelucrătoare din interiorul termenului vor fi luate în considerare la calculul termenului.

Actele de orice fel se socotesc făcute în termen, dacă înscrisurile care le constată au fost predate oficiului poştal sau telegrafic cel mai târziu în ultima zi a termenului, până la ora când încetează în mod obişnuit activitatea la acel oficiu.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.