Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Efectele suspendării

De la data când cauza de suspendare a încetat, prescripţia îşi reia cursul, socotindu-se pentru împlinirea termenului şi timpul scurs înainte de suspendare.

Pentru perioada anterioară cauzei, suspendarea nu produce niciun efect juridic, întrucât intervalul de timp scurs între momentul la care se situează începutul cursului prescripţiei extinctive şi data apariţiei cauzei de suspendare va intra în calculul termenului de prescripţie extinctivă.

Pe durata cauzei de suspendare, efectul constă în oprirea cursului prescripţiei extinctive, deci intervalul de timp situat între momentul apariţiei cauzei de suspendare şi momentul încetării cauzei de suspendare nu va intra în calculul termenului de prescripţie extinctivă.

Ulterior cauzei de suspendare, cursul prescripţiei extinctive este reluat din momentul în care fusese oprit, deci la intervalul de timp scurs înainte de suspendare se va mai adăuga un interval de timp, astfel încât suma acestora să fie egală cu durata termenului de prescripţie extinctivă.

Dacă a intervenit o cauză de suspendare a cursului prescripţiei extinctive, determinarea momentului până la care poate fi declanşată acţiunea se face prin adăugarea la durata termenului de prescripţie, socotit de la data la care prescripţia extinctivă a început să curgă, a intervalului de timp cât a durat cauza de suspendare. 

Prescripţia nu se va împlini mai înainte de expirarea unui termen de 6 luni de la data când suspendarea a încetat, cu excepţia prescripţiilor de 6 luni sau mai scurte, care nu se vor împlini decât după expirarea unui termen de o lună de la încetarea suspendării.

Acest efect al suspendării nu se produce în toate cazurile, ci numai atunci când până la împlinirea termenului de prescripţie extinctivă au rămas: 

  • mai puţin de 6 luni, dacă termenul de prescripţie extinctivă este mai mare de 6 luni
  • mai puţin de o lună, dacă termenul de prescripţie extinctivă este de 6 luni ori mai scurt de 6 luni.

Efectul special al suspendării cursului prescripţiei extinctive constă în prorogarea momentului împlinirii termenului de prescripţie extinctivă în aşa fel încât intervalul de timp cuprins între momentul încetării cauzei de suspendare şi cel al împlinirii prescripţiei extinctive să fie de 6 luni sau de o lună, după cum termenul de prescripţie extinctivă este mai mare de 6 luni, respectiv este de 6 luni sau mai scurt.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.