Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Termenele de prescripţie extinctivă

Termenul de prescripţie extinctivă este intervalul de timp, stabilit de lege sau chiar de părţi, înăuntrul căruia trebuie exercitat dreptul la acţiune sub sancţiunea stingerii dreptului material la acţiune.

Termenul de prescripţie extinctivă are un început - momentul la care începe să curgă prescripţia extinctivă, o durată, precum şi un sfârşit - momentul împlinirii prescripţiei extinctive.

Părţile pot reduce sau mări termenele de prescripţie extinctivă prevăzute de lege.

Durata termenului de prescripţie nu poate fi modificată decât prin acordul expres al părţilor.

În toate cazurile în care despăgubirea derivă dintr-un fapt supus de legea penală unei prescripţii mai lungi decât cea civilă, termenul de prescripţie a răspunderii penale se aplică şi dreptului la acţiunea în răspundere civilă.

Termenele de prescripţie extinctivă pot fi clasificate, în funcţie de izvorul lor, în termene legale şi termene convenţionale.

După sfera lor de aplicare, termenul de prescripție poate fi termen legal general de prescripţie extinctivă și termen legal special de prescripţie extinctivă.

În raport de izvorul normativ, este termen legal de prescripţie extinctivă instituit de Codul civil şi termen legale de prescripţie extinctivă instituit de alte acte normative.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.