Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Termenul general de prescripţie extinctivă

Prin termen general de prescripţie extinctivă înţelegem acel termen care se aplică ori de câte ori nu îşi găseşte aplicaţie un termen special de prescripţie extinctivă sau părţile nu au convenit un alt termen.

Termenul de prescripţie extinctivă este de 3 ani, dacă legea nu prevede un alt termen.

Acest termen se aplică tuturor acţiunilor personale, prin care se valorifică drepturi de creanţă, cu excepţia cazurilor în care există:

  • termene speciale de prescripţie 
  • părţile au convenit un alt termen, indiferent de izvorul concret al raportului juridic obligaţional, inclusiv în cazul pretenţiilor patrimoniale care însoţesc o acţiune, indiferent dacă aceasta din urmă este sau nu prescriptibilă extinctiv, în măsura în care acţiunea prin care se valorifică asemenea pretenţii are caracterul unei acţiuni patrimoniale şi personale.

De exemplu, termenul general de prescripţie extinctivă de 3 ani se aplică în cazul: 

  • cererii prin care se solicită contravaloarea, proporţional cu cota-parte, a fructelor naturale sau industriale ori a fructelor civile încasate doar de unul dintre coproprietari
  • cererii prin care se solicită rezoluţiunea unui antecontract de vânzare-cumpărare
  • cererii prin care mandantul solicită obligarea mandatarului să îi restituie bunurile primite de acesta din urmă în temeiul contractului de mandat
  • acţiunea în stabilirea unui termen de restituire în cazul împrumutului de consumaţie
  • acţiunea în despăgubire exercitată de proprietarul fondului aservit împotriva proprietarului fondului dominant.

Termenul general de prescripţie extinctivă este aplicabil şi acţiunilor nepatrimoniale prescriptibile extinctiv pentru care legea nu stabileşte un termen special de prescripţie extinctivă, cum este cazul acţiunii în nulitatea relativă a recunoaşterii copilului.

 

Termenul general de prescripţie de 3 ani nu se aplică în cazurile în care, printr-o dispoziţie legală expresă, se instituie un termen special de prescripţie tot de 3 ani. 


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.