Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Scrisoarea de confort

Scrisoarea de confort este acel angajament irevocabil şi autonom prin care emitentul îşi asumă o obligaţie de a face sau de a nu face, în scopul susţinerii unei alte persoane, denumită debitor, în vederea executării obligaţiilor acesteia faţă de un creditor al său.

Scrisoarea de confort are natura juridică a unui contract unilateral, având ca părţi emitentul, cel care îşi asumă obligaţia de a face sau de a nu face, şi creditorul, beneficiarul acestui angajament. Debitorul obligaţiei garantate nu are calitatea de parte. 

Finalitatea scrisorii de confort este de a spori încrederea creditorului în executarea obligaţiei de către debitorul raportului fundamental. 

Emitentul nu se obligă să execute datoria debitorului, ci se îndatorează să îl susţină în vederea îndeplinirii obligaţiei asumate. Emitentul nu se obligă să plătească datoria debitorului, ci se îndatorează să facă sau să nu facă ceva pentru a-l susţine în vederea executării obligaţiei asumate. Emitentul nu poate opune creditorului nicio apărare sau excepţie întemeiată pe raportul obligaţional dintre creditor şi debitor.

Emitentul nu are posibilitatea de a retrage unilateral angajamentul său asumat faţă de creditor.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.