Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Efectele scrisorii de confort

Efectele scrisorii de confort sunt:

  • Obligaţia emitentului la plata de daune-interese către creditor

Dacă debitorul nu îşi execută datoria ce-i revine, creditorul poate solicita emitentului daune-interese, însă numai dacă face dovada că acesta nu şi-a îndeplinit obligaţia asumată prin scrisoarea de confort. 

Dreptul creditorului la daune-interese nu este decât expresia angajării răspunderii contractuale a emitentului pentru neexecutarea culpabilă a obligaţiei asumate. Această obligaţie de despăgubire a beneficiarului de către emitent explică funcţia de garanţie a scrisorii de confort. În situaţia scrisorii de confort ea devine efectivă prin neexecutarea de către emitent a obligaţiei de a face sau de a nu face asumate.

Cât priveşte cuantumul daunelor-interese, el se stabileşte în funcţie de întinderea prejudiciului cauzat creditorului şi nu în raport cu valoarea obligaţiei debitorului rămase de executat.

  • Dreptul de regres al emitentului. 

Emitentul care a căzut în pretenţii are un drept de regres împotriva debitorului. El are la îndemână numai o acţiune personală, întemeiată fie pe raporturile contractuale dintre debitor şi emitent, fie pe faptul juridic licit al gestiunii de afaceri, după cum emitentul a subscris scrisoarea de confort pe baza sau în absenţa unui acord cu debitorul. 

 


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.