Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Scrisoarea de garanţie

Scrisoarea de garanţie este angajamentul irevocabil şi necondiţionat prin care o persoană, denumită emitent, se obligă, la solicitarea unei persoane denumite ordonator, în considerarea unui raport obligaţional preexistent, dar independent de acesta, să plătească o sumă de bani unei terţe persoane, denumită beneficiar, în conformitate cu termenii angajamentului asumat.

Scrisoarea de garanţie are configuraţia juridică a unui contract unilateral, ale cărui părţi sunt emitentul, în calitate de debitor, şi beneficiarul, în calitate de creditor. Ordonatorul nu este parte a contractului. El participă însă la operaţiunea în care sunt implicaţi emitentul, ordonatorul şi beneficiarul. Scrisoarea de garanţie va garanta executarea obligaţiei asumate de către ordonator faţă de beneficiar, datorie care intră în conţinutul unui raport juridic obligaţional denumit raport preexistent.

Emitentul nu se obligă să plătească datoria ordonatorului, ci lui îi revine o obligaţie nouă, independentă de cea care rezultă din raportul fundamental dintre beneficiar şi ordonator. Emitentul este întotdeauna îndatorat la plata unei sume de bani, indiferent de obiectul obligaţiei garantate. Sigur că nu poate fi exclusă orice legătură între obligaţia emitentului şi cea garantată.

Emitentul nu poate opune beneficiarului excepţii întemeiate pe raportul obligaţional preexistent angajamentului asumat prin scrisoare de garanţie. Emitentul nu va putea invoca, pentru a refuza plata, nulitatea, rezoluţiunea şi nici chiar executarea obligaţiei din raportul de bază.

Transmiterea drepturilor şi/sau obligaţiilor garantate nu atrage şi transmiterea garanţiei, cu excepţia unei convenţii contrare între părţile scrisorii de garanţie. Scrisoarea de garanţie nu poate fi transmisă nici separat de creanţa garantată, cu excepţia situaţiei în care părţile prevăd în mod expres contrariul.

Scrisoarea de garanţie trebuie executată la prima şi simpla cerere a beneficiarului, fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi. Se poate însă prevedea îndeplinirea unor anumite cerinţe formale pentru executarea garanţiei.

Emitentul nu are posibilitatea de a retrage unilateral garanţia înainte de expirarea termenului de valabilitate a scrisorii de garanţie.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.