Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Efectele scrisorii de garanţie

fectele scrisorii de garanţie sunt:

  • Obligaţia emitentului de a executa garanţia la simpla cerere a beneficiarului.

Garanţia trebuie executată, în principiu, la prima şi simpla cerere a beneficiarului. Emitentul nu poate opune beneficiarului excepţiile întemeiate pe raportul juridic fundamental. El are însă obligaţia de a refuza plata garanţiei în caz de abuz sau fraudă vădită din partea beneficiarului. Scrisoarea de garanţie nu poate fi un instrument pentru beneficiar de a-l spolia pe altul. 

Frauda este vădită atunci când ea poate fi cunoscută emitentului fără ca pentru aceasta să fie necesare verificări asupra raportului juridic fundamental. În cazul în care emitentul ar face plata garanţiei, deşi cererea este abuzivă sau vădit frauduloasă, el riscă să nu poată exercita cu succes regresul împotriva ordonatorului.

  • Dreptul de regres al emitentului împotriva ordonatorului

Dacă emitentul a executat garanţia, el este titularul unul drept de regres împotriva ordonatorului. Izvorul dreptului de regres este contractul dintre emitent şi ordonator. Emitentul nu are beneficiul acţiunii subrogatorii. 

Ordonatorul va putea refuza plata atunci când cererea de executare a garanţiei formulată de către beneficiar a fost onorată, deşi ea a fost abuzivă, vădit frauduloasă sau tardivă, adică formulată peste termenul de valabilitate a scrisorii de garanţie.

  • Dreptul de regres al ordonatorului împotriva beneficiarului. 

Ordonatorul este legitimat să se îndrepte cu o acţiune în regres împotriva beneficiarului care, prin mecanismul executării scrisorii de garanţie, a primit o plată nedatorată. Nu trebuie dovedite de către ordonator abuzul sau frauda manifestă a beneficiarului.

  • Dreptul de regres al ordonatorului împotriva emitentului

Dacă plata garanţiei a fost realizată de către emitent în ciuda caracterului abuziv, vădit fraudulos sau tardiv al cererii de executare formulate de către beneficiar, ordonatorul are o acţiune în regres şi împotriva emitentului.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.