Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Achiesarea la hotărârea pronunţată

Achiesarea la hotărâre reprezintă renunţarea unei părţi la calea de atac pe care o putea folosi ori pe care a exercitat-o deja împotriva tuturor sau a anumitor soluţii din respectiva hotărâre.

Achiesarea la hotărâre a părţii care a pierdut procesul se caracterizează prin aceea că partea care a pierdut procesul, în primă instanţă sau în apel, renunţă la dreptul de a exercita calea de atac, apelul sau recursul, împotriva hotărârii respective ori, dacă a formulat deja calea de atac, o retrage.

Achiesarea la hotărârea pronunţată poate fi expresă sau tacită, totală sau parţială.

Achiesarea expresă se face de parte prin act autentic sau prin declaraţie verbală în faţa instanţei ori de mandatarul său, în temeiul unei procuri speciale. 

Declaraţia verbală de renunţare la exercitarea căii de atac poate fi făcută de partea prezentă la pronunţarea hotărârii, ulterior pronunţării sau după declararea căii de atac, prin prezentarea părţii înaintea preşedintelui instanţei sau a persoanei desemnate de acesta, atât timp cât dosarul nu a fost înaintat la instanţa competentă. În  aceste cazuri, se face menţiune despre declaraţia de renunţare într-un proces-verbal semnat de preşedinte şi de grefier. 

După înaintarea dosarului la instanţa competentă să soluţioneze calea de atac, declaraţia de renunţare la calea de atac se poate face în faţa acestei instanţe anterior termenului de judecată sau în şedinţă publică.

Achiesarea tacită poate fi dedusă numai din acte sau fapte precise şi concordante care exprimă intenţia certă a părţii. 

Constituie achiesare tacită faptul că partea care a pierdut procesul execută de bunăvoie hotărârea, prezumându-se că ea a renunţat la atacarea hotărârii respective. 

Nu constituie achiesare tacită faptul că partea nu se opune la executarea silită a hotărârii, executarea în cazul urmăririi de către executorul judecătoresc, executarea sub ameninţarea penalităţilor, lăsarea trecerii termenului fără a exercita calea de atac. 

Achiesarea este totală, atunci când priveşte hotărârea în întregul ei, şi parţială, dacă priveşte numai o parte dintre soluţiile cuprinse în dispozitivul hotărârii respective.

Atunci când este pură şi simplă, achiesarea la hotărârea pronunţată nu presupune acordul părţii adverse pentru a produce efecte juridice.

Achiesarea la hotărârea pronunţată poate fi şi condiţionată. când nu produce efecte decât dacă este acceptată în mod expres de partea adversă, care poate să îşi manifeste voinţa fie printr-un înscris autentic, fie verbal în faţa preşedintelui de complet, a preşedintelui instanţei sau a persoanei desemnate de acesta, personal sau prin mandatar cu procură specială.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.