Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Achiesarea pârâtului la pretenţiile reclamantului

Achiesarea pârâtului la pretenţiile reclamantului este un act de dispoziţie, deoarece pârâtul renunţă la mijloacele pe care legea i le pune la dispoziţie pentru a se apăra.

Achiesarea pârâtului poate fi parţială sau totală.

Recunoaşterea totală a pretenţiilor reclamantului de către pârât se poate face numai pe calea unei mărturisiri pure şi simple. Mărturisirea calificată şi mărturisirea complexă nu pot fi considerate ca achiesare, deoarece, în ambele cazuri, în fapt, pârâtul nu recunoaşte pretenţiile reclamantului.

Recunoaşterea pretenţiilor reclamantului (mărturisirea) poate fi atât judiciară sau extrajudiciară. Poate fi făcută atât verbal în faţa instanţei, cât şi în scris, prin înscris sub semnătură privată sau autentic.

Atunci când pârâtul recunoaşte în tot sau în parte pretenţiile reclamantului, instanţa, la cererea acestuia din urmă, va da o hotărâre în măsura recunoaşterii. Dacă recunoaşterea este parţială, judecata va continua cu privire la pretenţiile rămase nerecunoscute. Instanţa va pronunţa, în acelaşi dosar, o a doua hotărâre asupra acestora. 

În cazul în care recunoaşterea pretenţiilor reclamantului are loc în faţa instanţei de apel, hotărârea primei instanţe va fi anulată, în tot sau în parte, în măsura recunoaşterii, dispunându-se admiterea, în mod corespunzător, a cererii de chemare în judecată.

Achiesarea pârâtului la pretenţiile reclamantului poate avea loc oricând înainte de închiderea dezbaterilor, atât în faţa primei instanţe, cât şi a celei de apel.

Atunci când achiesarea intervine la primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate în faţa primei instanţe şi dacă pârâtul nu fusese pus în întârziere anterior pornirii procesului sau nu era de drept în întârziere, el nu va fi obligat la plata cheltuielilor de judecată.

Hotărârea pronunţată în baza recunoaşterii pârâtului poate fi atacată numai cu recurs, la instanţa ierarhic superioară. Totodată, această hotărâre este susceptibilă de exercitarea celorlalte căi extraordinare de atac (contestaţia în anulare şi revizuirea).

Aceste hotărâri sunt executorii de drept.

Achiesarea se poate produce şi cu privire la cererea reconvenţională sau la oricare altă cerere incidentală care are natura juridică a unei veritabile cereri de chemare în judecată.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.