Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Apelul incident

Intimatul este în drept, după împlinirea termenului de apel, să formuleze apel în scris, în cadrul procesului în care se judecă apelul făcut de partea adversă, printr-o cerere proprie care să tindă la schimbarea hotărârii primei instanţe. Dacă apelantul principal îşi retrage apelul sau dacă acesta este respins ca tardiv, ca inadmisibil ori pentru alte motive care nu implică cercetarea fondului, apelul incident rămâne fără efect.

Apelul incident are următoarele caracteristici:

  • poate fi formulat numai de către intimat şi este îndreptat împotriva părţii cu interese contrare, care are poziţia de apelant în apelul principal. În consecință, părţile cu aceleaşi interese nu pot formula apel incident una împotriva celeilalte.
  • se exercită după împlinirea termenului de apel şi se depune odată cu întâmpinarea la apelul principal.
  • cererea prin care se declară apelul incident trebuie să îmbrace forma scrisă şi să aibă conţinutul prevăzut de lege pentru apelul principal.
  • prin apelul incident, intimatul trebuie să tindă la schimbarea hotărârii primei instanţe.
  • are caracter accesoriu faţă de apelul principal, soarta sa depinde de apelul principal.

    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.