Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Apelul provocat

Apelul provocat este apelul potrivit căruia, în caz de coparticipare procesuală şi atunci când la prima instanţă au intervenit terţe persoane în proces, intimatul este în drept, după împlinirea termenului de apel, să declare apel împotriva altui intimat sau a unei persoane care a figurat în primă instanţă şi care nu este parte în apelul principal, dacă acesta din urmă ar fi de natură să producă consecinţe asupra situaţiei sale juridice în proces.

Apelul provocat se poate introduce numai de către intimat în următoarele cazuri:

  • în cazul coparticipării procesuale, când intimatul declară apel împotriva altui intimat, dacă apelul principal ar fi de natură să producă consecinţe asupra situaţiei sale juridice în proces. 
  • atunci când la prima instanţă au intervenit terţe persoane în proces sau în caz de coparticipare procesuală în faţa primei instanţe, intimatul poate să declare apel împotriva unei persoane care a figurat în primă instanţă şi care nu este parte în apelul principal, dacă acesta din urmă ar fi de natură să producă consecinţe asupra situaţiei sale juridice în proces. 

Apelul provocat are următoarele caracteristici:

  • poate fi formulat numai de către intimat, dar se îndreaptă împotriva altui intimat sau împotriva unei persoane care a fost parte la judecata în prima instanţă, dar nu este parte şi în apelul principal
  • apelul provocat se exercită după împlinirea termenului de apel şi se depune odată cu întâmpinarea la apelul principal
  • trebuie să îndeplinească aceleaşi cerinţe de formă, inclusiv timbrarea, ca şi apelul principal
  • apelul provocat poate fi folosit de intimat în situaţia în care admiterea apelului principal ar fi de natură să producă consecinţe asupra situaţiei sale juridice în process
  • existenţa şi soluţionarea apelului provocat depind de existenţa şi soarta apelului principal. Astfel, dacă apelantul principal îşi retrage apelul sau dacă acesta este respins ca tardiv, ca inadmisibil ori pentru alte motive care nu implică cercetarea fondului, apelul provocat rămâne fără efect şi va fi respins.

    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.