Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Noțiunea de apel

Apelul este calea de atac prin care partea nemulţumită de hotărârea primei instanţe sau procurorul solicită instanţei ierarhic superioare reformarea hotărârii atacate.

Apelul este o cale de atac ordinară, de reformare, devolutivă şi suspensivă de executare.

El reprezintă calea de atac obişnuită, prin care partea interesată sau procurorul invocă nemulţumiri în legătură cu hotărârea pronunţată de prima înstanţă. 

Apelul reprezintă o formă de manifestare a acţiunii civile, un mijloc procedural ce intră în conţinutul acesteia, iar dreptul de apel este o componentă a dreptului la acţiune.

Apelul este de trei feluri: apel principal, apel incident şi apel provocat.

Apelul principal este apelul pe care îl formulează partea nemulţumită de hotărârea primei instanţe.

Apelul incident este apelul pe care îl formulează intimatul din apelul principal împotriva părţii cu interese contrare, respectiv apelantul din apelul principal.

Apelul provocat poate fi formulat de intimatul din apelul principal împotriva altui intimat sau a unei persoane care a figurat în primă instanţă şi care nu este parte în apelul principal, dacă acesta din urmă ar fi de natură să producă consecinţe asupra situaţiei sale juridice în proces.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.