Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Procedura punerii sub interdicţie

Punerea sub interdicţie poate fi cerută de:

  • persoanele apropiate celui care urmează a fi pus sub interdicţie, precum şi administratorii şi locatarţi casei în care locuieşte acesta;
  • serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor, cu prilejul înregistrării morţii unei persoane, precum şi notarul public, cu prilejul deschiderii unei proceduri succesorale;
  • instanţele judecătoreşti, cu prilejul condamnării la pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părinteşti;
  • organele administraţiei publice locale, instituţiile de ocrotire, precum şi orice altă persoană.

Cererea de punere sub interdicţie judecătorească a unei persoane se soluţionează de instanţa de tutelă în a cărei circumscripţie aceasta îşi are domiciliul.

Din punct de vedere material, competenţa aparţine judecătoriei, ca instanţă de tutelă.

Cererea de punere sub interdicţie judecătorească a unei persoane trebuie să cuprindă și faptele din care rezultă alienaţia mintală sau debilitatea mintală a persoanei respective, precum şi dovezile propuse.

Cererea de punere sub interdicţie se formulează în contradictoriu cu persoana cu privire la care se solicită luarea acestei măsuri.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.