Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Măsurile prealabile judecăţii. Internarea provizorie

După primirea cererii, preşedintele instanţei  va dispune comunicarea celui a cărui punere sub interdicţie judecătorească a fost cerută copii de pe cerere şi de pe înscrisurile anexate. Aceeaşi comunicare se va face şi procurorului, atunci când cererea nu a fost introdusă de acesta.

Procurorul, direct sau prin organele poliţiei, va efectua cercetările necesare, va lua avizul unei comisii de medici specialişti, iar dacă cel a cărui punere sub interdicţie judecătorească este cerută este internat într-o unitate sanitară, va lua şi avizul acesteia.

În caz de nevoie şi până la soluţionarea cererii de punere sub interdicţie judecătorească, instanţa de tutelă poate numi un curator special pentru îngrijirea şi reprezentarea celui a cărui interdicţie a fost cerută, precum şi pentru administrarea bunurilor acestuia. Numirea curatorului este obligatorie în vederea reprezentării în instanţă a celui a cărui punere sub interdicţie judecătorească este cerută, în cazul în care starea sănătăţii lui împiedică prezentarea sa personală.

După ce a ascultat concluziile procurorului, instanța poate să dispună internarea provizorie, pe cel mult 6 săptămâni, într-o unitate sanitară de specialitate, dacă, potrivit avizului comisiei de medici specialişti şi al unităţii sanitare unde este internată persoana a cărei punere sub interdicție este solicitată, este necesară observarea mai îndelungată a stării mintale a celui a cărui punere sub interdicţie judecătorească este cerută şi observarea nu se poate face în alt mod.

După ce este primit rezultatul cercetărilor procurorului, avizul comisiei de medici specialişti şi avizul medicului curant, se va fixa termenul pentru judecarea cererii, dispunându-se citarea părţilor.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.