Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Ridicarea punerii sub interdicţie

Dacă au încetat cauzele care au provocat interdicţia, instanţa judecătorească va pronunţa ridicarea ei, regulile de procedură de la punerea sub interdicţie aplicându-se în mod corespunzător şi în cazul ridicării interdicţiei.

Cererea de ridicare a interdicţiei se poate introduce de 

  • cel pus sub interdicţie judecătorească
  • de tutore
  • persoanele apropiate celui care urmează a fi pus sub interdicţie, precum şi administratorii şi locatarţi casei în care locuieşte acesta
  • serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor, cu prilejul înregistrării morţii unei persoane, precum şi notarul public, cu prilejul deschiderii unei proceduri succesorale
  • instanţele judecătoreşti, cu prilejul condamnării la pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părinteşti
  • organele administraţiei publice locale, instituţiile de ocrotire, precum şi orice altă persoană.

Hotărârea prin care se pronunţă ridicarea interdicţiei judecătoreşti îşi produce efectele de la data când a rămas definitivă.

Despre ridicarea interdicţiei judecătoreşti se face menţiune şi pe hotărarea prin care s-a pronunţat interdicţia judecătorească.

Încetarea dreptului de reprezentare al tutorelui nu va putea fi opusă decât de la data îndeplinirii formalităţilor de publicitate, afară numai dacă cel de-al treilea a cunoscut ridicarea interdicţiei pe altă cale.

Faţă de terţul care nu a cunoscut ridicarea interdicţiei, dreptul tutorelui de a-l reprezenta pe cel care a fost pus sub interdicţie încetează numai de la data efectuării a înregistrării corespunzătoare pe marginea actului de naştere al celui pus sub interdicţie, a notării ridicării interdicţiei în cartea funciară ori a menţiunii corespunzătoare în registrul comerţului, dacă persoana pusă sub interdicţie judecătorească este profesionist.

Actul juridic încheiat în intervalul de timp cuprins între ridicarea interdicţiei şi efectuarea menţiunii despre aceasta cu un terţ de bună-credinţă de către tutore, în numele şi pe seama celui care a fost pus sub interdicţie, este valabil şi îşi va produce efectele între părţile sale, respective terţul de bună-credinţă şi cel ce a fost pus sub interdicţie. Dacă este cazul poate fi angajată răspunderea civilă delictuală a tutorelui faţă de cel în numele căruia a încheiat respectivul act juridic.

 

 

 


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.