Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Restituirea taxelor judiciare de timbru

Sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, după caz, integral, parţial sau proporţional, la cererea petiţionarului, în următoarele situaţii:

 • când taxa plătită nu era datorată
 • când s-a plătit mai mult decât cuantumul legal
 • când acţiunea sau cererea rămâne fără obiect în cursul procesului, ca urmare a unor dispoziţii legale
 • când acţiunea corect timbrată a fost anulată în condiţiile art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă sau când reclamantul a renunţat la judecată până la comunicarea cererii de chemare în judecată către pârât se restituie jumătate din taxa plătită
 • când, în procesul de divorţ, părţile au renunţat la judecată ori s-au împăcat se restituie jumătate din taxa plătită
 • când contestaţia la executare a fost admisă, iar hotărârea a rămas definitivă, taxa se restituie proporţional cu admiterea contestaţiei
 • în cazul în care instanţa de judecată se declară necompetentă, trimiţând cauza la un alt organ cu activitate jurisdicţională, precum şi în cazul respingerii cererii, ca nefiind de competenţa instanţelor române
 • când probele au fost administrate de către avocaţi sau consilieri juridici se restituie jumătate din taxa plătită, indiferent de modalitatea în care a fost soluţionat procesul, după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti
 • în cazul în care participantul la proces care a fost recuzat se abţine sau dacă cererea de recuzare ori de strămutare a fost admisă se restituie jumătate din taxa plătită
 • în alte cauze expres prevăzute de lege.

Dreptul de a solicita restituirea poate fi exercitat în termen de un an de la data naşterii sale. Cererea de restituire se adresează instanţei judecătoreşti la care s-a introdus acţiunea sau cererea.

Cererea de restituire soluţionată de instanţa de judecată va fi depusă în vederea restituirii la unitatea administrativ-teritorială la care a fost achitată taxa.

Taxele judiciare de timbru plătite pentru cereri şi acţiuni anulate ca insuficient timbrate nu se restituie.


  Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.