Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Acțiunile de control

Controlul reprezintă o activitate legală, necesară şi utilă, exercitată cu obiectivitate şi nepărtinire, destinată menţinerii sau restabilirii echilibrului între dispoziţiile normative aplicabile domeniului protecţiei consumatorilor şi modul concret în care acţionează operatorul economic controlat sau structurile sale şi personalul acestora în acel domeniu.

Controlul are ca scop obţinerea de date şi informaţii concludente, a căror analiză, prelucrare şi interpretare să permită evaluarea corectă a nivelului de înţelegere, acceptare şi respectare a obligaţiilor din domeniul protecţiei consumatorilor, stabilite în sarcina operatorului economic controlat.

Controale operative, sunt controale care constau în verificarea, limitată în timp şi sub raportul sferei de cuprindere, a operatorului economic ori a unei filiale, sucursale sau punct de lucru al acestuia, verificarea punctuală a unei stări, situaţii sau consecinţe, determinate de încălcarea directă de către operatorul economic controlat, de una din filialele sau sucursalele sale, în vederea stabilirii existenţei sau inexistenţei unor încălcări ale reglementărilor legale din domeniul protecţiei consumatorilor.

Obiectivele concrete urmărite, se referă la verificarea punctuală a realizării măsurilor dispuse pentru prevenirea unui risc şi/sau a celor cu termene scadente, verificarea menţinerii /sistării activităţii si/sau opririi comercializării a unor produse şi prestării serviciilor până la realizarea conformităţii, verificarea conformităţii produselor sau serviciilor în cazul apariţiei unui pericol iminent.

Controlul operativ se dispune, de şeful ierarhic al personalului cu atribuţii de control şi se execută în baza delegaţiei de control şi a legitimaţiei.  În cazuri temeinic justificate, controlul operativ se poate efectua fără o aprobare prealabilă sau delegaţie numai în baza legitimaţiei, cu obligaţia persoanei care a efectuat controlul să justifice acţiunea după efectuarea controlului, în faţa şefului ierarhic superior.

Controale tematice, sunt controalele programate, cu obiective precis stabilite şi cu o durată determinată. Controalele tematice se efectuează periodic şi sunt menite să asigure verificarea conformităţii produselor şi serviciilor cu normele aplicabile din domeniul protecţiei consumatorilor. La stabilirea controalelor tematice vor fi avute în vedere sesizările şi reclamaţiile consumatorilor, precum şi constatarea unor cazuri frecvente de încălcare a legislaţiei dintr-un anumit domeniu al protecţiei consumatorilor. 


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.