Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Principiile acţiunii de control

Principiile acţiunii de control sunt:

 • legalitatea – principiul potrivit căruia orice acţiune de control poate fi efectuată dacă este prevăzută expres de lege sau de un alt act normativ, aplicabil domeniului de protecţie a consumatorilor
 • oficialitatea – principiul care impune ca orice acţiune de control să se execute în temeiul unei împuterniciri exprese
 • regularitatea – principiul conform căruia actul de control să se desfăşoare la intervale rezonabile de timp, în aşa fel încât să asigure cunoaăterea şi stabilirea modului în care operatorul economic controlat îşi îndeplineşte obligaţiile legale şi să nu afecteze activitatea normală a acestuia
 • egalitatea de tratament – principiul care instituie garanţia ca personalul împuternicit cu atribuţii de control îşi exercită îndatoririle cu respectarea normelor şi regulilor deontologice faţă de toţi operatorii economici controlaţi
 • confidentialitatea – principiul care obligă personalul cu atribuţii de control să nu divulge, în nici o împrejurare, date, documente sau informaţii, în legatură cu obiectul de activitate, tehnicile şi tehnologiile utilizate, reţetele de fabricaţie, orice alte procedee asupra cărora operatorul economic controlat conservă drepturi proprii, precum şi identitatea persoanelor care au formulat sesizări
 • profesionalism – principiul care presupune exercitarea cu competenţa, responsabilitate, eficienţă, conştiinciozitate şi corectitudine a activităţii de către personalul cu atribuţii de control
 • integritatea – principiul conform căruia personalul cu atribuţii de control este obligat să-şi îndeplinească îndatoririle cu bună credinţă, să respingă orice încercare de influenţare sau de deturnare de la obiectivele şi scopul acţiunii, să nu pretindă şi să nu primească, în nici o împrejurare, bani ori alte foloase sau promisiuni de astfel de daruri pentru tăinuirea rezultatelor reale ale activităţii de control sau pentru avantajarea, în orice mod, a agentului economic controlat
 • obiectivitatea şi imparţialitatea - principii care obligă personalul cu atribuţii de control să îndeplinească acţiunea propriu-zisă, să constate şi să dispună măsurile, pe baza datelor şi documentelor examinate şi susţinute de acestea, cu eliminarea interpretărilor personale, subiective, nesusţinute şi părtinitoare, în dezacord cu realitatea
 • consecvenţa şi proporţionalitatea – principii care impun personalului cu atribuţii de control să dispună măsuri cu conţinut şi consecinţe corespunzatoare la încălcări sau nerespectări ale reglementărilor legale şi să asigure corelarea între gravitatea faptelor şi sancţiunile aplicate.

  Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.