Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Sancţiunile complementare

Odată cu aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale, agentul constatator poate propune una dintre următoarele sancţiuni complementare:

  • închiderea temporară a unităţii pe o durată de cel mult 6 luni, în cazurile în care se constată:

-      lipsa condiţiilor igienico-sanitare pentru produsele şi serviciile nealimentare

-      folosirea unor spaţii şi condiţii necorespunzătoare pentru producţie, depozitare sau comercializare

-      nerespectarea condiţiilor impuse de producători privind manipularea, transportul, depozitarea şi comercializarea, dacă acestea sunt de natură să modifice, în mod periculos, caracteristicile iniţiale ale produsului respectiv

-      lipsa specificaţiilor tehnice, a instrucţiunilor şi a procedurilor de lucru la producătorii şi prestatorii de servicii

-      lipsa certificatelor sau a avizelor necesare eliberate de laboratoarele de încercări sau de omologări specifice

-      lipsa certificatelor de conformitate.

  • închiderea temporară a unităţii pe o durată de la 6 luni la 12 luni, în cazurile în care se constată:

-      folosirea practicilor de comercializare abuzive sau săvârşirea repetată a unor abateri sancţionate de organele de control în decurs de 6 luni de la prima constatare

-      refuzul operatorului economic de a permite, în prima fază, controlul organelor de specialitate şi la care, în urma unui control ulterior, se constată deficienţe grave

-      lipsa licenţei de fabricaţie a produselor alimentare pentru producători

-      nerespectarea sau neacordarea certificatelor de garanţie pentru lucrările de prestări de servicii

-      utilizarea în activitatea de service a unor piese sau componente neomologate.

  • închiderea definitivă a unităţii, în cazurile în care se constată:

-      importul cu bună ştiinţă al produselor care nu respectă condiţiile calitative prescrise sau declarate ori care sunt periculoase

-      prestarea de servicii care pun în pericol viaţa, sănătatea sau siguranţa consumatorilor

-      punerea în vânzare a produselor despre care operatorii economici controlaţi au cunoştinţă că sunt falsificate sau contrafăcute ori care au parametrii de securitate neconformi

-      recondiţionarea unor produse alimentare retrase de la consumul uman ca fiind necorespunzătoare, prin adăugarea de aditivi sau alte substanţe ce nu se regăsesc în reţeta de fabricaţie, în urma căreia a rezultat un produs destinat comercializării în scopul consumului uman

-      în cazul în care operatorul economic nu a sistat livrările sau nu a retras de la comercializare ori de la beneficiar produsele pentru care organele abilitate prin lege au constatat că sunt periculoase sau că nu îndeplinesc caracteristicile calitative prescrise ori declarate

-      împiedicarea sub orice formă de către operatorul economic sau de către angajaţii acestuia a organelor administraţiei publice însărcinate cu protecţia consumatorilor şi supravegherea calităţii produselor şi serviciilor să îşi exercite atribuţiile de serviciu referitoare la prevenirea şi combaterea faptelor ce pot afecta viaţa, sănătatea ori securitatea consumatorilor sau instigarea oricărei alte persoane împotriva acestor organe

-      comercializarea de produse interzise prin reglementările legale în vigoare

-      continuarea desfăşurării activităţii după dispunerea măsurii de închidere temporară, fără obţinerea acordului

-      nerespectarea măsurilor dispuse pentru limitarea prejudicierii consumatorilor.

  • suspendarea sau retragerea definitivă, după caz, a avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi.

Această sancţiune se aplică de către autorităţile publice competente care vor fi înştiinţate în acest sens.

Aplicarea sancţiunilor privind închiderea temporară a unităţii şi suspendarea sau retragerea definitivă, după caz, a avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi se suspendă numai cu acordul scris al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor sau al oficiilor judeţene pentru protecţia consumatorilor, după remedierea deficienţelor care au condus la aplicarea sancţiunii complementare.

Produsele periculoase, falsificate sau contrafăcute se confiscă de organele abilitate de lege, la sesizarea agentului constatator, şi se distrug sau se valorifică, după caz, conform prevederilor legale.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.