Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Procedura constatării caracterului abuziv al unei clauze

În lege sunt conturate mai multe variante:

 

 

  • Procedura administrativ-jurisdicţională

Potrivit dispoziţiilor legale, organele abilitate în domeniul protecţiei consumatorului, la sesizarea consumatorilor sau din oficiu, pot efectua verificări ale contractelor pe care comercianţii sunt obligaţi să le pună la dispoziţie.

În situaţia în care, analiza contractului duce la constatarea existenţei clauzelor abuzive, aceste organisme încheie un proces - verbal în care indică cele constatate şi pe care îl transmit judecătoriei competente.

Prin urmare, organele de control sunt abilitate să încheie procese - verbale de constatare a faptelor şi nu de „constatare şi sancţionare a contravenţiilor“, potrivit dreptului comun în materia contravenţiilor. Competentă teritorial este instanţa în raza căreia comerciantul îşi are domiciliul sau sediul. Competentă material este judecătoria. În cazul în care instanţa stabileşte existenţa unei clauze abusive aplică sancţiuni contravenţionale (amenzi) şi dispune sub sancţiunea „daunelor“ modificarea clauzelor contractului (în cazul în care contractul se menţine) sau „desfiinţarea contractului“ cu daune interese.

Judecata este cea de drept comun. Sunt citaţi profesionistul, A.N.P.C. şi eventual consumatorul. Hotărârea pronunţată de judecătorie este supusă apelului.

 

 

  • Procedura dreptului comun

Această procedură este complet independentă de procedura administrativ -jurisdicţională fiind expresia dreptului exclusiv al consumatorului individual sau organizat în asociaţii. Acţiunea are ca obiect sancţiunile indicate mai sus şi este scutită de taxa de timbru. Trebuie menţionat că, „sancţiunea lipsirii de efecte“a clauzei abuzive poate fi invocată şi din oficiu de către instanţă în cadrul unui litigiu şi de către consumator pe cale de excepţie.

 

 

  • Comisia pentru Clauze Abuzive

Printr-un ordinul al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, a fost înfiinţată Comisia pentru Clauze Abuzive, ca organism independent, cu rol consultativ, alcătuită din reprezentanţi ai agenţilor economici şi ai consumatorilor.

În principal, atribuţiile Comisiei sunt legate de emiterea unui punct de vedere autorizat (dar având un caracter consultativ) referitor la clauzele cuprinse în contractile preformulate pentru servicii de interes public sau care se adresează unui număr mare de consumatori.

Principalele teme asupra cărora se pronunţă Comisia sunt:

– eliminarea sau modificarea clauzelor abuzive

– includerea în contracte a unor stipulaţii menite să asigure informarea consumatorilor

– includerea în contracte a unor stipulaţii menite să prevină un dezechilibru între drepturile şi obligaţiile părţilor

– formularea clară a clauzelor contractuale astfel încât să se asigure înţelegerea lor de către consumatori.

Avizul consultativ este elaborat de către Comisie la solicitarea A.N.P.C., a Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pieţei Produselor şi Serviciilor şi Protecţiei Consumatorilor precum şi a instanţelor de judecată, cărora trebuie să le răspundă în termen de 30 de zile de la sesizare. 


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.