Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Contractul de credit sub forma "descoperit de cont"

În cazul contractelor de credit sub forma "descoperit de cont" pe baza cărora creditul trebuie rambursat la cerere sau într-o perioadă de maximum 3 luni, următoarele informaţii se specifică în mod clar şi concis:

 • tipul de credit
 • identitatea şi adresa sediului social şi a punctului de lucru/adresa de domiciliu a părţilor contractante, precum şi, după caz, identitatea şi adresa sediului social şi/sau a punctului de lucru ori, după caz, adresa de domiciliu a intermediarului de credit implicat
 • durata contractului de credit
 • valoarea totală a creditului şi condiţiile care reglementează tragerea
 • rata dobânzii aferente creditului
 • condiţiile care guvernează aplicarea ratei dobânzii aferente creditului, formula de calcul a acesteia, precum şi termenele, condiţiile şi procedura pentru modificarea ratei dobânzii aferente creditului şi, în cazul în care se aplică rate diferite ale dobânzii aferente creditului în circumstanţe diferite, informaţiile prevăzute anterior privind toate ratele dobânzii aplicabile
 • dobânda anuală efectivă şi costul total al creditului pentru consumator, calculate la momentul încheierii contractului de credit. Se menţionează toate ipotezele folosite pentru calcularea respectivei rate
 • o menţiune conform căreia consumatorului i se poate solicita în orice moment rambursarea integrală, la cerere, a creditului, dar nu mai puţin de 15 zile de la data solicitării
 • informaţii cu privire la costurile aplicabile încă de la momentul încheierii contractului de credit, precum şi condiţiile în care pot fi modificate aceste costuri.

În cazul unui contract de credit care are ca obiect un împrumut acordat sub forma "descoperit de cont" consumatorul este informat în mod regulat prin intermediul unui extras de cont pe hârtie sau pe alt suport durabil.

Extrasul de cont conţine următoarele informaţii:

 • perioada exactă la care se referă extrasul de cont
 • cuantumurile şi datele tragerilor
 • soldul din extrasul anterior şi data acestuia
 • noul sold
 • datele şi sumele plăţilor efectuate de consummator
 • rata dobânzii aferente creditului aplicată
 • orice costuri care au fost aplicate
 • după caz, suma minimă de plată.

În plus, consumatorul este informat cu privire la creşterea ratei dobânzii aferente creditului sau cu privire la creşterea oricăror costuri datorate pe hârtie sau pe alt suport durabil înainte ca modificarea respectivă să între în vigoare.

Părţile pot conveni în contractul de credit ca informaţiile privind modificările ratei dobânzii aferente creditului să fie comunicate, în cazurile în care:

-      modificarea ratei dobânzii aferente creditului este cauzată de o modificare a ratei de referinţă

-      noua rată de referinţă este făcută publică prin mijloace corespunzătoare

-      informaţiile privind noua rată de referinţă sunt puse la dispoziţie şi la locul în care creditorul îşi desfăşoară activitatea.


  Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.