Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Informaţii privind rata dobânzii aferente creditului

Consumatorul este informat, pe hârtie sau pe alt suport durabil, în legătură cu orice modificare a ratei dobânzii aferente creditului.

Informaţiile cuprind valoarea plăţilor de efectuat după intrarea în vigoare a noii rate a dobânzii aferente creditului şi în cazul în care numărul sau frecvenţa plăţilor se modifică, informaţii în legătură cu acestea.

La solicitarea expresă a consumatorului, se poate conveni în contractul de credit ca informaţiile să fie transmise periodic consumatorului dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii:

  • modificarea ratei dobânzii aferente creditului este determinată de o modificare a ratei de referinţă
  • noua rată de referinţă este făcută publică prin mijloace corespunzătoare
  • informaţiile privind noua rată de referinţă sunt puse la dispoziţie şi la locul în care creditorul îşi desfăşoară activitatea.

    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.