Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Elementele reparaţiei

Termenul de reparaţie este folosit pentru restitutio in integrum sau pentru restabilirea situaţiei anterioare vătămării/prejudicierii consumatorului.

Printre drepturile principale ale consumatorilor este şi dreptul consumatorului la despăgubire pentru pagubele generate de calitatea necorespunzătoare a produselor şi serviciilor.

Dreptul consumatorului de a obţine o clauză contractuală privind dreptul acestuia de a fi despăgubit pentru neconformitate produsului sau a serviciului cu contractul.

Agenţii economici sunt responsabili pentru orice pagubă datorată unor deficienţe privind calitatea produselor sau a serviciilor, apărută în cadrul termenului de garanţie sau de valabilitate a acestora şi care nu este imputabilă consumatorului, precum şi unor eventuale vicii ascunse constatate pe durata medie de utilizare, care nu permit folosirea de către consumator a produsului sau serviciului potrivit scopului pentru care acesta a fost realizat şi achiziţionat sau care pot afecta viaţa, sănătatea ori securitatea consumatorilor.

Pproducătorii şi prestatorii de servicii răspund pentru prejudiciul actual şi cel viitor cauzat de produsul cu defect sau de serviciul defectuos prestat.

Producătorul este ţinut răspunzător şi pentru prejudiciul rezultat din defectul produsului şi cumulat cu o acţiune sau o omisiune a unei terţe persoane.

Paguba reprezintă prejudiciul creat consumatorului prin utilizarea unui produs periculos sau a unui produs cu defecte, precum şi cel creat de servicii necorespunzătoare furnizate de prestator.

Prejudiciul poate fi material, vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii, precum şi pierderea vieţii.

În cazul utilizării unui produs cu defecte, se consideră pagubă deteriorarea sau distrugerea oricărui bun, altul decât produsul cu defecte, cu condiţia ca bunul respectiv să fie în mod normal destinat folosinţei sau consumului privat şi să fi fost folosit de persoana prejudiciată pentru uz sau consum personal, iar valoarea pagubei să nu fie mai mică de 200 lei.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.