Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Modalitățile reparaţiei

Modalităţile reparaţiei sunt concepute de lege în raport cu natura defectului, cu felul produsului şi cu timpul la care se constată defectul.

Acestea nu cuprind numai despăgubirea propriu-zisă, pentru o pierdere netă înregistrată de către consumator.

Reparaţia trebuie să satisfacă, în primul rând, ideea de repetiţie a execuţiei conforme calitativ cu standardele, caracteristicile garantate ale produsului şi cu clauzele contractului dintre distribuitor/vânzător şi consumator.

În această concepţie, reparaţia se realizează în trepte, fără să fie exclusă cumularea modalităţilor ei, acestea urmându-se astfel: remedierea produsului sau a serviciului, înlocuirea produsului sau a serviciului, restituirea plăţilor făcute de consumator şi plata despăgubirii pentru celelalte pierderi încercate de consumator şi datorate defectelor produsului sau ale serviciului.

O regulă comună a reparaţiei este independenţa exerciţiului modalităţilor ei, atât pentru produsul sau serviciul iniţial, cât şi pentru produsul sau serviciul rezultat din remediere sau care a fost furnizat consumatorului prin înlocuire.

Un efect direct al reclamaţiei de neconformitate/de calitate, sub rezerva firească de a nu se putea imputa consumatorului apariţia deficienţelor, este prelungirea termenului de garanţie cu timpul scurs între data înregistrării/facerii reclamaţiei şi data predării produsului sau a serviciului remediat către consumator.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.