Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Înlocuirea produsului ori restituirea plăţilor

Înlocuirea produsului sau a serviciului ori restituirea plăţilor făcute de către consumator, pot fi cerute după ce se constată eşecul remedierii, când timpul de nefuncţionare datorat deficienţelor depăşeşte 10% din termenul de garanţie şi când se constată imposibilitatea folosirii produsului sau a serviciului.

Pentru produsele alimentare, farmaceutice şi cosmetice este prevăzută numai modalitatea înlocuirii sau a restituirii plăţilor către consumator.

Nu este oferit un criteriu pentru opţiunea între înlocuire şi restituirea plăţilor pentru consumator, dar opţiunea aparţine exclusiv consumatorului.

Termenul restituirii plăţilor sau al înlocuirii produsului ori a serviciului se face imediat după constatarea imposibilităţii folosirii.

Profesionistul trebuie să restituie toate plăţile făcute de consumator cu achiziţionarea produsului sau a serviciului.

Suma de bani restituibilă consumatorului se indexează cu indicele inflaţiei stabilit de autoritatea naţională de statistică şi cu contravaloarea unui produs sau serviciu identic la momentul restituirii, dacă, bineînţeles, la acest moment, valoarea rezultată din prima indexare ar fi mai mică decât aceasta din urmă.

Reparaţia alăturată sancţiunii contravenţionale. Ordonanţa a prevăzut, pentru agentul constatator al unei contravenţii privitor la obligaţia profesioniştilor de a pune pe piaţă şi de a comercializa numai produse conforme, sigure şi nenocive sau nepericuloase, posibilitatea stabilirii, prin procesul verbal de contravenţie, şi a măsurilor de remediere, de înlocuire şi de restituire a plăţilor făcute de consumator, după caz.

De regulă, agentul constatării şi sancţionării contravenţiei, este sesizat chiar de consummator. Acesta din urmă va avea la dispoziţie şi un titlu executoriu, respectiv procesul-verbal.

O regulă a reparaţiei prin remediere şi înlocuire, este suportarea de către profesionistul responsabil a tuturor cheltuielilor cu operaţiunile necesare repunerii în funcţiune şi remedierii produsului ori a serviciului reclamat, inclusiv a celor ocazionate de transportul, manipularea, diagnosticarea, expertizarea, demontarea, montarea şi asamblarea acestora.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.