Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Răspunderea profesionistului

Răspunderea profesionistului pentru prejudiciile generate/daunele provocate de produsele sau serviciile defectuoase/neconforme cu contractul are o dublă natură şi fundamentare juridică: legală şi contractuală.

Este o răspundere legală pentru că ea funcţionează atât în prezenţa contractului cât şi în absenţa contractului, iar acesta nici nu poate deroga de la lege, nici nu poate să o limiteze sau să o excludă.

Datorită caracterului imperativ al normelor legale în materie, acestea sunt considerate recepţionate în contract, în măsura în care acesta omite să stipuleze în domeniul lor.

Este o răspundere contractuală, întrucât contractul este, pentru unele produse şi servicii, în concurs cu legea sau cu dispoziţiile reglementare, autorul caracteristicilor produsului ori ale serviciului.

Contractul poate stipula acolo unde legea nu dispune.

Temeiul contractual al acestei răspunderi subzistă şi atunci când achiziţia nu a fost comandată ori negociată, întrucât nota de plată sau factura reprezintă dovada executării contractului.

Dreptul consumatorului la reparaţie, ca şi obligaţia de dezdăunare ce revine profesionistului, se realizează în cadrul răspunderii civile, deosebit de alte feluri de răspundere, care pot să fie antrenate în concurs cu cea dintâi, cum sunt răspunderea administrativă (în principal, contravenţională), răspunderea profesională (care limitează sau exclude exerciţiul calităţii de profesionist sau al unui anumit comerţ) şi răspunderea penală.

Răspunderea profesională nu se poate consacra în tabloul general al răspunderii juridice (civile, disciplinare şi materiale în dreptul muncii, administrative şi penale), întrucât libertatea muncii, consacrată constituţional, nu se conciliază cu un statut disciplinar-profesional uniform.

Majoritatea sancţiunilor legale care afectează exerciţiul profesiei de comerciant/firmă sau om de afaceri, au o calificare administrativă evidentă (spre ex., suspendarea temporară a activităţii, interzicerea unor operaţiuni sau restrângerea portofoliului acestora).


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.