Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Exonerarea răspunderii producătorului

Sunt prevăzute cinci cauze generale de exonerare a producătorului pentru pagubele ocazionate de produsele cu defecte şi o cauză specială de exonerare a producătorului de componente.

Dintre toate aceste cauze de exonerare a producătorului numai una lipseşte pe consumator de dreptul la reparaţie discutat, anume datorarea pagubei unor condiţii obligatorii impuse de dispoziţiile reglementare (dispoziţiile normative ale unor autorităţi de reglementare, administrative special abilitate să le emită).

O altă cauză care ar putea fi reputată că are acelaşi efect - nivelul cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice insuficient pentru depistarea defectului la punerea în circulaţie - nu trebuie să-l intereseze pe consumator, întrucât distribuitorului i s-a transferat riscul corespunzător prin achiziţionarea produsului spre a fi pus pe piaţă.

În rest, vânzătorul va răspunde faţă de consumator chiar dacă el nu are regresul contra producătorului. 

Cauzele de exonerare sunt atât obiective cât şi subiective.

Sunt cauze obiective:

 

  • Apariţia, naşterea defectului ulterior punerii în circulaţie a produsului, din cauze neimputabile producătorului. Acestea se pot datora perfecţionării produsului, unor transformări şi prelucrări necesare.
  • Nedepistarea defectului, la data punerii în circulaţie, datorită nivelului cunoştinţelor tehnice şi ştiinţifice de atunci.
  • Prejudiciul este urmarea respectării unor condiţii impuse prin dispoziţii reglementare.

Sunt cauze subiective:

  • Punerea în circulaţie a produselor de către un alt agent economic decât producătorul, fără acordul acestuia.

Sunt situaţiile în care producătorul este surprins de intervenţia unor profesionişti interesaţi de punerea pe piaţă a produsului, deşi producătorul nu a considerat încă produsul valabil sau utilizabil.

  • Punerea în circulaţie a unui produs care nu era destinat comercializării, în general, sau unei forme de distribuţie sub raţiune economică.

Pot fi în această ipoteză produse aflate în testări, prototipuri, produse experimentale sau unicat.

Desigur că punerea în circulaţie nu trebuie să fie autorizată de către producător.

Legislaţia prevede şi o exonerare a producătorului de componente, pentru ipoteza că defectul este datorat proiectării greşite de către fabricantul produsului finit a ansamblului în care a fost montat produsul component sau instrucţiunilor date de către acest fabricant.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.