Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Dreptul la o publicitate decentă, corectă şi edificatoare

Orice prezentare a unei activităţi, făcută în scopul promovării vânzării de bunuri şi servicii, trebuie să fie decentă, corectă şi să fie elaborată în spiritul responsabilităţii sociale.

Sunt contrare cerinţelor legii, publicitatea de orice fel pentru anumite produse, publicitatea înşelătoare, publicitatea subliminală, publicitatea care atentează la demnitatea umană şi morala publică, la convingeri politice sau religioase şi la imaginea, onoarea, demnitatea şi viaţa particulară, publicitatea care induce discriminări şi care exploatează superstiţiile şi credulitatea, publicitatea care prejudiciază securitatea persoanelor, incită la violenţă sau care încurajează un comportament prejudiciabil pentru mediul înconjurător şi publicitatea făcută bunurilor sau serviciilor produse sau distribuite în mod ilicit.

Publicitatea de orice fel, este interzisă pentru:

 • Produsele stupefiante şi psihotrope
 • Medicamentele care se eliberează numai pe bază de prescripţii medicale
 • Băuturile alcoolice şi produse de tutun, în publicaţii şi la spectacole destinate minorilor, când se adresează direct minorilor, când se înfăţişează minori consumând aceste produse sau care prezintă efectele benefice ale consumului lor, care dă o imagine negativă abstinenţei;

Pentru băuturile alcoolice mai este interzisă publicitatea prin care evidenţierea conţinutului în alcool urmăreşte stimularea consumului şi care face legătura între alcool şi conducerea unui vehicul.

Pentru tutun mai este interzisă publicitatea care nu conţine inscripţiile - avertisment cu textul şi în formatul oficiale.

 • Arme, muniţii, explozivi, metode şi procedee pirotehnice, în alte locuri decât cele de comercializare
 • Produsele şi serviciile destinate minorilor, când conţine elemente dăunătoare fizic, moral, intelectual sau psihic, speculează lipsa de experienţă şi credulitatea minorilor, afectează relaţiile acestora cu părinţii şi cadrele didactice ori când îi prezintă pe aceştia, în mod nejustificat, în situaţii periculoase.

Dintre practicile de publicitate repudiate de lege, consumatorul este interesat de publicitatea înşelătoare, publicitatea subliminală, publicitatea comparativă şi de publicitatea explicită ori de unele modalităţi ale publicităţii pentru tutun, băuturi alcoolice, substanţe stupefiante şi psihotrope, arme, muniţii, explozivi, metode şi mijloace pirotehnice şi pentru produsele şi serviciile destinate  minorilor.

Publicitatea înşelătoare sau mincinoasă, este aceea prin care se plasează în eroare cel căruia îi este destinată sau care o recepţionează, cu consecinţa lezării interesului consumatorului sau a interesului unui concurent.

Această publicitate poartă, în concepţia legii, asupra caracteristicilor bunurilor sau serviciilor, dintre care se remarcă rezultatele testelor şi încercărilor şi efectele utilizării lor; preţului şi a condiţiilor de distribuţie sau de prestare; serviciilor post-achiziţie; potenţialului şi palmaresului ofertantului; omisiunilor interesate relativ la identificarea şi caracterizarea bunurilor sau a serviciilor.

Publicitatea subliminală este aceea realizată prin stimuli de o intensitate insuficientă pentru a conştientiza percepţia ei, care, însă, poate influenţa comportamentul economic. Este o publicitate rafinată, astfel concepută şi dozată, încât comportamentul economic dorit de autorul ei să fie obţinut "pe nesimţite", fără o motivaţie propriu-zisă, explicită.

Spre exemplu, în timpul desfăşurării unui test colectiv profesional, un anume fel de ciocolată sau de vestimentaţie se asociază cu numele câştigătorului care în timpul testului consumă acea ciocolată şi pare foarte destins şi în formă datorită lejerităţii vestimentare.

Publicitatea comparativă este aceea făcută prin identificarea explicită sau implicită a unui concurent sau a produselor ori a serviciilor acestuia. 

Ea este interzisă când: 

 

 • este şi înşelătoare
 • comparaţia priveşte bunuri sau servicii cu destinaţii diferite
 • nu este obiectivă
 • se creează confuzii între concurenţi, mărci de comerţ, denumiri comerciale sau alte semne distinctive, bunuri ori servicii ale unui concurent
 • este defăimătoare pentru concurenţi
 • speculează indicaţiile geografice
 • marca de comerţ sau denumirea comercială protejată şi când se încalcă prevederi ale legii.

Pentru publicitatea comparativă a unei oferte speciale, se cer indicaţii clare privind durata ofertei, stocul disponibil sau alte condiţii specifice.

Publicitatea explicită este interzisă în anumite condiţii pentru tutun, băuturile alcoolice, arme muniţii, explozivi, metode şi mijloace pirotehnice şi pentru produsele şi serviciile destinate minorilor.

Pentru produsele din tutun, se interzice publicitatea explicită difuzată prin radio şi televiziune, cea plasată pe prima şi pe ultima copertă sau pagină a tipăriturilor presei scrise şi cea plasată pe bilete de călătorie pentru transportul public.

Pentru băuturile alcoolice, se interzice publicitatea explicită ca şi în ultimele două ipoteze de la produsele din tutun.


  Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.